Rada 60 plus

W Chełmie działają „zwykła” rada miasta i młodzieżowa – mająca przedstawiać urzędnikom problemy i potrzeby chełmskich uczniów. Teraz, do kompletu, doszła trzecia – Chełmska Rada Seniorów, w której zasiądą radni po 60. roku życia.

Dyskusja na temat powołania w mieście rady seniorów trwała od dłuższego czasu. Jak mówią urzędnicy, potrzebę zgłaszali mieszkańcy, głównie przedstawiciele klubów seniorów. Z racji tego, że prawie 20 proc. społeczeństwa stanowią w Chełmie osoby starsze, władze miasta zaczęły coraz bardziej skłaniać się ku tej inicjatywie. Tym bardziej, że inicjatorka RS, radna Ryszarda Mardoń należy do klubu prezydent miasta Agaty Fisz. Projekt uchwały trafił pod obrady, a ostatecznie podczas wtorkowej sesji (14 czerwca) rajcy miejscy jednogłośnie zatwierdzili powołanie Chełmskiej Rady Seniorów wraz z jej statutem.
Zgodnie z założeniem ma mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny – ma być łącznikiem między urzędem a starszymi mieszkańcami Chełma (przekazywać ich problemy i potrzeby). Dzięki niej starsi chełmianie (którzy są w większości) będą mieli szansę na zabranie głosu w istotnych dla miasta kwestiach. Członkowie rady będą mogli też opiniować oraz zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących w szczególności sytuacji seniorów.
Wybory do rady seniorów odbędą się w ciągu najbliższych 3 miesięcy. W społecznej radzie zasiądzie od 12 do 15 osób, które ukończyły 60 lat, w tym: od 9-12 wybranych przez pełnoletnich mieszkańców i środowiska seniorów, 1 wskazana przez przewodniczącego rady miasta i 2 wskazanych przez prezydent (nie mogą być to pracownicy urzędu). Kadencja trwa 2 lata, a środki na działalność rady pochodzą z budżetu miasta. Jednak zgodnie z założeniem radni mają działać społecznie i nie będą pobierać za swoje członkostwo żadnych wynagrodzeń czy diet. Mimo wszystko muszą się wykazać aktywnością – przy nieusprawiedliwionych obecnościach na 3 kolejnych posiedzeniach mogą zostać odwołani.
W Chełmie działa kilka organizacji zrzeszających seniorów, tj. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Kluby Seniora. (pc)