Rada do odwołania?

W Dubience poszła plotka, że niektórzy mieszkańcy chcą odwołania rady gminy i za jakiś czas odbędzie się referendum w tej sprawie. Oficjalnie nikt tej informacji nie potwierdza.

– Rada naszej gminy ma zostać odwołana – z takim sygnałem zadzwonił do nas Czytelnik z Dubienki. Według jego relacji wśród niektórych mieszkańców pojawił się pomysł, aby ze względu na trudną sytuację gminy wybrać nowych radnych.
– Pierwsze słyszę, aby ktoś wystąpił z taką inicjatywą – mówi Włodzimierz Turewicz, przewodniczący Rady Gminy Dubienka.
W podobnym tonie wypowiada się również wójt Waldemar Domański.
Zgodnie z prawem rada gminy oraz organy wykonawcze (wójt, burmistrz, prezydent miasta) mogą być odwołane w wyniku referendum lokalnego. Przeprowadza się je na wniosek co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców. Wniosek może zostać złożony po upływie 10 miesięcy od wyboru organu i nie później niż 8 miesięcy przed końcem kadencji. Do tematu wrócimy. (kw)