Rada jednogłośnie za wójtem

Radni gminy Fajsławice jednogłośnie udzielili wójtowi Januszowi Pędziszowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 r.

Za nami kolejna sesja rady gminy Fajsławice. W pierwszej części obrad radni, sołtysi i goście wysłuchali i obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą programów oferowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na 2021 r. Przedstawił je obecny prezes zarządu prof. Grzegorz Grzywaczewski.

– Omówił zasady funkcjonowania programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” oraz innych programów skierowanych do samorządów, przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego – informuje Aleksandra Granat z urzędu gminy Fajsławice. W swoim wystąpieniu Grzywaczewski przekazał też informacje dotyczące utworzenia gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy Fajsławice. Program dotyczy wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1 stycznia 2014 r. – Poziom dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Według stanu na 15 czerwca mieszkańcy naszej gminy złożyli 41 wniosków, na które uzyskali 690 tys. zł dotacji i 45 tys. zł niskooprocentowanego kredytu – mówi Granat.

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli raport o stanie gminy za rok 2020, który był analizowany i szczegółowo omawiany merytorycznie na poszczególnych komisjach. – Głównym punktem sesji było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Fajsławice za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium wójtowi gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Radni podjęli uchwały jednogłośnie, aprobując działania wójta w tym zakresie – mówi Granat. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here