Rada pod nowymi rządami

Część członków rady dzielnicy Węglin Południowy

Rada dzielnicy Węglin Południowy wybrała prezydium i nowy zarząd dzielnicy. Przewodniczącym rady został Łukasz Wilkołek, a zarządu Anna Glijer.


Zastępcami Łukasz Wilkołka, który jest nową twarzą w radzie dzielnicy, będą Kacper Wójcik i Irena Klekowska. Do zarządu dzielnicy, poza Anną Glijer, która w poprzedniej kadencji był przewodniczącą rady, wybrano również Iwonę Ciosek, zastępcę przewodniczącego zarządu, Grzegorza Nowak, sekretarza zarządu oraz Sandrę Pikulę i Huberta Solarskiego, członków zarządu.

Pełny skład rady dzielnicy Węglin Południowy: Iwona Ciosek, Adam Cis, Anna Glijer, Irena Klekowska, Iwona Mańko, Grzegorz Nowak, Sandra Pikula, Janusz Podgajny, Ewa Sieniuc-Pikula, Hubert Solarski, Bogumiła Trębicka, Łukasz Wilkołek, Kacper Wójcik, Arkadiusz Wronowski oraz Maria Żołnierczuk.  (EM.K.)

Dyżury członków Rady Dzielnicy Węglin Południowy pełnione w siedzibie Rady przy ul. Roztocze 14: 22.07.2019 r., 5.08.209 r., 19.08.2019 r. w godz. 18.00-19.00.