RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA VIVACE (R) absolutny hit wśród zabiegów odmładzających

VIVACE (R) jest innowacyjną, bezpieczną i bardzo precyzyjną metodą liftingu skóry bez użycia skalpela. Okres rekonwalescencji został zminimalizowany i w zasadzie na drugi dzień po zabiegu można wrócić do swoich codziennych aktywności. Dzięki czemu metoda ta stanowi długo wyczekiwaną alternatywę dla bardziej agresywnych zabiegów. VIVACE(R) to jedyne dostępne na rynku urządzenie, które pozwala uzyskać trójwymiarowy efekt ujędrniania skóry.

Wprowadzenie na rynek zabiegu frakcjonowania mikroigłowego RF z terapią skojarzoną LED stanowiło przełom w zabiegach medycyny estetycznej. VIVACE(R) jest nie tylko szybkim, ale i niezwykle precyzyjnym sposobem na przywrócenie skórze młodego i świeżego wyglądu. Wysoka skuteczność zabiegów jest możliwa dzięki synchronicznemu mikronakłuwaniu i podgrzewaniu skóry za pomocą fal radiowych.
G³owica urz¹dzenia zosta³a wyposa¿ona w 36 mikroigie³ podgrzewanych po przek³uciu skóry. Bezpoœrednim efektem s¹ pozostawione pod skór¹ punkty koagulacji i przegrzania. Punkty te rozpoczynaj¹ proces odnawiania w³ókien kolagenowych. Œwiat³o led natomiast aktywuje komórki skóry do zwiêkszenia produkcji kolagenu, poprawia napiêcie, koloryt i teksturê skóry.
VIVACE(R) to jeden z absolutnych hitów wœród zabiegów odm³adzaj¹cych i ujêdrniaj¹cych dostêpnych w naszej klinice. Jego ma³a inwazyjnoœæ, krótki okres rekonwalescencji oraz mo¿liwoœæ wykonania terapii o dowolnej porze roku sprawiaj¹, ¿e pacjenci coraz czêœciej wybieraj¹ w³aœnie tê metodê walki z up³ywaj¹cym czasem. Ponadto, mo¿liwoœæ oddzia³ywania na ró¿ne czêœci cia³a sprawia, ¿e jest on wybierany zarówno przez panie, marz¹ce o idealnych rysach twarzy, jak i panów pragn¹cych odzyskaæ jêdrnoœæ skóry i zlikwidowaæ rozstêpy i blizny. – dodaje.
Termolifting powoduje ujędrnienie i zagęszczenie skóry. W rezultacie poprawia się owal twarzy, podnoszą policzki. Oddziaływać można również na okolice oczu, niwelując zmarszczki, opadające powieki i worki pod oczami. Zabieg może być stosowany także na inne partie ciała. Doskonale sprawdza się jako metoda liftingu szyi, dekoltu, dłoni, piersi, brzucha i ramion. Ponadto może być stosowany w leczeniu trądziku, blizn potrądzikowych, rozstępów i rozszerzonych porów.
W celu nawodnienia skóry zabieg jest często łączony z mezoterapią igłową. W przypadku ubytków tkanki można również zastosować kwas hialuronowy.

Ten zabieg jest dla ciebie jeżeli:

• chcesz poprawić elastyczność, gęstość i napięcie skóry – efekt liftingu
• zredukować zmarszczki
• poprawić owal twarzy
• poprawić wygląd powiek
• zredukować poszerzone pory
• poprawić jakość i napięcie skóry szyi, dekoltu, piersi, ramion, brzucha, pośladków, ud
• skutecznie leczyć blizny potrądzikowe
• skutecznie leczyć rozstępy
• skutecznie leczyć blizny pooperacyjne i pourazowe
• chcesz pozbyć się nadpotliwość w okolicy pach
• wspomóc terapię trądziku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here