Radni głusi na petycję

Radni odrzucili petycję ws. „zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej oznaczonej symbolem 03-l w stopniu umiarkowanym”.


Petycję przygotowali przedstawiciele Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych. Za jej odrzuceniem zagłosowało 24 radnych, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Marcin Bubicz (klub radnych Krzysztofa Żuka), przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji, zwrócił uwagę, że „Lublin oferuje szeroki wachlarz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską”.

– Od 1 kwietnia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską obejmują 21 kategorii osób uprawnionych. Znaczny odsetek stanowią osoby niepełnosprawne. Dodatkowo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską uprawnione są osoby, które ukończyły 65. rok życia oraz weteranki i weterani poszkodowani, wśród których jest wiele osób z orzeczoną niepełnosprawnością – wyliczał Bubicz.

Radny przypomniał też, że osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności „korzystają z uprawnienia do ulgi gminnej w wysokości 50% kosztów przejazdu, tak jak inne osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez względu na miejsce zamieszkania”. GR