Radni jak pendolino

To była iście ekspresowa sesja rady miasta. Wtorkowe posiedzenie trwało zaledwie niespełna godzinę. W tym czasie radni zdążyli przegłosować kilka uchwał, złożyć interpelacje i wysłuchać na nie odpowiedzi.

Tak szybkiej sesji rady miasta, jaka miała miejsce we wtorek 28 lutego, w obecnej kadencji jeszcze nie było, a być może nawet w całej historii samorządu. Obrady trwały dokładnie 57 minut. Przewodniczący rady Zygmunt Gardziński z prowadzeniem obrad pędził, niczym pendolino. Inna sprawa, że radni niezbyt chętnie włączali się do dyskusji. Rozgadali się dopiero w punkcie interpelacje i zapytania.
Przed sesją odbyły się posiedzenia trzech komisji: budżetu i rozwoju gospodarczego, porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego oraz kultury, oświaty i sportu. Obrady plenarne ruszyły punktualnie o jedenastej. Radni chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego w ubiegłym tygodniu byłego szefa zespołu radców miejskich, Krzysztofa Koziczyńskiego. Po standardowych punktach, czyli przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, sprawozdaniach prezydent Agaty Fisz i przewodniczącego Gardzińskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji, radni przystąpili do głosowania nad uchwałami.

Tradycji stało się zadość

Nie ma sesji, by rada miasta nie dokonywała zmian w budżecie Chełma. Nie inaczej było w miniony wtorek. Zmieniono wysokość dochodów, bo minister finansów o 665 tys. zł zwiększył subwencję oświatową z przeznaczeniem na placówki niepubliczne, a o 24 tys. zł zmniejszył udział miasta w podatkach od osób fizycznych. Ponadto 33 tys. zł dochodów wypracowało z kolei I LO i te pieniądze zgodnie z przepisami najpierw musiały trafić do miejskiej kasy, a następnie mają być przekazane na usunięcie zniszczeń po włamaniu do „Czarnieckiego” oraz zakup chemii basenowej.
Prezydent Agata Fisz zrezygnowała z planowanej na ten rok budowy systemów przeciwpożarowych w budynkach urzędu przy Lubelskiej 63 i 65, na którą w budżecie zapisano 570 tys. zł. Pieniądze natomiast zostaną wydane na inne cele. 220 tys. zł urzędnicy dołożą do wymiany dachu i okien w pływalni przy ZSO nr 8, bo brakuje, z kolei 50 tys. zł przeznaczą na projekt techniczny modernizacji basenu w „Ósemce”, a 300 000 zł mają wydać na odbudowę zabytkowego muru przy ul. Lubelskiej. Ponadto należało wyodrębnić z pieniędzy na remonty dróg kwotę 300 000 zł i zabezpieczyć ją, jako udział własny we wniosku na modernizację dalszej części ul. Hrubieszowskiej. Miasto ubiega się o dotację na to zadanie z ministerstwa infrastruktury i budownictwa również w wysokości 300 000 zł.

Dotacja dla PKP

W terminie od 3 czerwca do 27 sierpnia br. w weekendy, wzorem lat ubiegłych, z Chełma do Włodawy będą kursowały szynobusy, dwa dziennie. W kosztach partycypują samorząd województwa, miasto Chełm i kilka gmin wiejskich, które muszą pokryć wydatki łączne w wysokości niemal 120 tys. zł. Połowa tej kwoty została zabezpieczona w budżecie województwa. Chełm do szynobusów dołoży niespełna 20 000 zł. W minionych latach szynobusy kursowały do końca września, ale w tym roku, ze względu na przebudowę torowiska, jaka ma ruszyć po wakacjach, zdecydowano, że pociągi z Chełma do Włodawy będą jeździły od czerwca do sierpnia. W 2016 roku z połączenia skorzystało ponad 2 500 osób.

Porządki w oświacie

Rada miasta podjęła też ostateczną uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Kazimierza Janczykowskiego i likwidacji wchodzącego w jego skład VI Liceum Ogólnokształcącego. Przegłosowała również uchwałę w prawidłowym brzmieniu dotyczącą zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie. Miesiąc temu urzędnicy, przygotowując projekt uchwały w tej sprawie, oparli się na nowych przepisach Prawo oświatowe, które ma obowiązywać od 1 września, a powinni wzorować się na ustawie o systemie oświaty. Musieli zatem poprawić dokument.
Radni jednogłośnie przegłosowali uchwały dotyczące określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Jeśli chodzi o przedszkola w pierwszej kolejności mają być przyjmowane dzieci z terenu miasta. Dyrektor ma obowiązek wskazać rodzicom inne przedszkole, jeśli dziecko nie znajdzie się na liście przyjętych.

Pieńkowski zrezygnował

Na wtorkowej sesji rada miasta przychyliła się do wniosku radnego Andrzeja Pieńkowskiego, który złożył rezygnację z członkostwa w komisji budżetu i rozwoju gospodarczego. Radny nie podał jednak przyczyny swojej decyzji. Na sesji był nieobecny, podobnie jak: Elżbieta Nowaczewska, Zdzisław Szwed, Eugeniusz Wilkowski i Małgorzata Sokół.

Trzynastka bez dyskusji

W minionych latach kilku radnych opozycji starało się przekonywać, że prezydent Agacie Fisz nie powinna przysługiwać trzynasta pensja. W tym roku nikt już nie miał wątpliwości. Wszyscy zgodnie zagłosowali za wypłaceniem Agacie Fisz trzynastki. Prezydent dostanie prawie 12,5 tys. zł brutto.

Radni pytają, prezydent odpowiada

Tym razem interpelacje złożyło tylko pięciu radnych. Maciej Baranowski zasugerował, by prezydent Agata Fisz niezwłocznie interweniowała w PKP Przewozy Regionalne w sprawie zamkniętej kasy biletowej na Dworcu Chełm Główny i apelował o naprawienie ulicy Rolniczej.
– Będziemy interweniować, tym bardziej, że w planach jest uruchomienie połączenia między Chełmem a Kowlem. W tej sprawie odbyło się już spotkanie i wszystko zmierza w dobrym kierunku – mówił Józef Górny, wiceprezydent Chełma.
Anna Mirzwa przypomniała, aby Zarząd Dróg Miejskich pamiętał o remoncie chodników, bo te w trakcie zimy również ucierpiały. Zwróciła po raz kolejny uwagę na bardzo niebezpieczny dla kierowców uskok przy moście nad Uherką na ul. Ogrodowej. O tym kilka miesięcy temu mówił też Mariusz Kowalczuk, ale Zarząd Dróg Miejskich w tej kwestii do dziś nie kiwnął palcem.

Longin Bożeński w imieniu prowadzących działalność gospodarczą na giełdzie towarowej przy Hutniczej zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wybudowania drogi, która połączyłaby się z ul. Chemiczną. – W godzinach szczytu bardzo trudno jest włączyć się do ruchu w ul. Rampa Brzeska, zwłaszcza dla tych, którzy skręcają w lewo – argumentował radny. Wiceprezydent Górny zapewnił radnego, że urzędnicy sprawdzą stan prawny gruntów, kwestie planistyczne i wstępnie oszacują całą inwestycję.
Dariusz Grabczuk natomiast zaapelował do drogowców, by łatali nie tylko drogi główne, ale również osiedlowe. – Kończymy naprawiać drogi krajowej, wojewódzkie, niedługo ekipy remontowe przeniosą się na inne ulice – zapewnił Krzysztof Tomasik, dyrektor ZDM.
Mariusz Kowalczuk zwrócił uwagę na konieczność zainstalowania klimatyzacji w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. Wnioskował też, by rozważyć możliwość budowy w parku miejskim ogrodu sensorycznego, jako przestrzeni do nauki, terapii, wypoczynku oraz integracji społecznej, skierowanej w szczególności do uczniów i osób z niepełnosprawnością intelektualną.
– Jeśli chodzi o klimatyzację, mamy gotowy projekt, wartość robót jest oszacowana na 250 tys. zł. Co do ogrodów sensorycznych zrobimy rozeznanie, bo idea jest piękna – odpowiedział Kowalczukowi wiceprezydent Stanisław Mościcki. (ps)