Radni pełnomocnikami

Dwaj chełmscy radni, Kamil Błaszczuk i Mirosław Czech, zostali społecznymi pełnomocnikami prezydenta miasta, Jakuba Banaszka. Pierwszy z nich ma koordynować prace związane z opracowaniem strategii rozwoju miasta, drugi – doradzać przy rozwiązywaniu problemów stanu chełmskich dróg.

Nowy prezydent Chełma, Jakub Banaszek w pierwszych dniach swoich rządów powołał dwóch społecznych pełnomocników. Kamil Błaszczuk, najmłodszy chełmski radny, ma koordynować działania związane z opracowaniem strategii rozwoju miasta na lata 2019-2024. – Do jej stworzenia zaprosiłem wszystkie kluby radnych, a także mieszkańców. Kamil Błaszczuk to mój bliski współpracownik, zgodził się pracować nad strategią bez wynagrodzenia. Dzięki temu szybciej i sprawniej przygotujemy ten dokument – argumentował Jakub Banaszek.

Z kolei inny chełmski radny, Mirosław Czech będzie doradzał nowemu prezydentowi w sprawach związanych z chełmskimi drogami. – Jednym z ważnych problemów, z którymi spotkaliśmy się w pierwszych dniach urzędowania są drogi – wyjaśniał prezydent. – Jestem zdziwiony, że osoby, które w naszym mieście nimi zarządzają, nie odwołują się od niekorzystnych dla Chełma rozstrzygnięć konkursów.

Banaszkowi chodziło o program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, realizowany przez wojewodę lubelskiego. Projekt Chełma na dalszą przebudowę ulicy Ceramicznej zajął ostatnie, 35. miejsce na liście rankingowej. – Złożymy protest, być może pewne rzeczy w tym wniosku były dobre, będziemy to wyjaśniać.

Dlatego też zdecydowałem się na powołanie drugiego społecznego pełnomocnika, którego doświadczenie i wiedza będzie mi pomocna w rozwiązywaniu problemów stanu chełmskich dróg. Jest jednak szansa, że będzie więcej pieniędzy na drogowe programy i miasto otrzyma dofinansowanie. Na pewno będę o nie zabiegał – wyjaśnił prezydent.

Jakub Banaszek podkreślił, że za obie decyzje związane z powołaniem pełnomocników bierze pełną odpowiedzialność. – Obaj są dla mnie wsparciem w zakresie realizacji kluczowych spraw – dodał. (s)