Radni proponują patronów

Grupa lubelskich radnych Prawa i Sprawiedliwości wnosi o nadanie budowanemu mostowi na Bystrzycy imienia rotmistrza Pileckiego, mającej powstać ulicy na południowym Wrotkowie imienia Emilii i Karola Wojtyłów, a patronką skweru przy południowym wejściu na dworzec PKP miałaby być Grażyna Chrostowska. Propozycje będą głosowane w czwartek, na najbliższej, zwyczajnej sesji RM Lublin.
Patroni wszystkich trzech obiektów zostali zgłoszeni przez grupę radnych PiS, między innymi: Tomasza Pituchę, Piotra Popiela i Piotra Bresia. Rodzice papieża Polaka są proponowani jako patroni jednej z ulic prężnie rozbudowującego się osiedla Słoneczny Dom. Kłopot w tym, że ulica jest dopiero w planach i radni wnoszą więc też projekt uchwały o wprowadzenie tej inwestycji do przyszłorocznego budżetu. Projekt jest poparty głosem tysiąca mieszkańców Wrotkowa, gotową dokumentacją budowlaną oraz wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRiD).
Ponadto radni chcę nadać budowanemu mostowi nad Bystrzycą imienia rotmistrza Witolda Pileckiego – żołnierza AK, więźnia KL Auschwitz, gdzie trafił z własnej woli, by organizować w obozie ruch oporu i dać świadectwo o eksterminacji więźniów i Holocauście. Po ucieczce z Auschwitz walczył w Powstaniu Warszawskim. W Polsce Ludowej został oskarżony, skazany na śmierć i stracony w 1948 roku.
Na sesji wróci również projekt nadania skwerowi przy południowym wejściu na dworzec PKP imienia Grażyny Chrostowskiej. Poprzednio został on zdjęty z porządku obrad ponieważ brakowało zgody właściciela skweru, czyli PKP. Teraz zgoda już jest i zapewne Grażyna Chrostowska, nastoletnia konspiratorka z Lublina, należąca od 1939 roku do Korpusu Obrońców Polski, więziona i zamordowano w obozie w Ravensbruck, zostanie patronką skweru przy placu dworcowym. ch