Radni pytają o baseny

O możliwość bezpłatnego korzystania z basenów Parku Avia przez zatrudnionych w obiekcie ratowników pyta władze miasta radny Marcin Magier. W odpowiedzi Ratusz przypomina, że zgodnie z przyjętym regulaminem, korzystanie z basenów może odbywać się tylko i wyłącznie w formie komercyjnej.


Radny Marcin Magier (klub radnych burmistrza) wystąpił ostatnio do władz miasta z prośbą o bezpłatne umożliwienie korzystania z basenów, po godzinach pracy, pracownikom Parku Avia zatrudnionym na stanowisku ratowników.

Jak argumentował, specyfika tego zawodu zobowiązuje do zachowania dobrej kondycji fizycznej, a ta powinna leżeć w interesie użytkowników basenów, bo wpływa na poprawę bezpieczeństwa w Parku Avia.

– W mojej ocenie umożliwienie bezpłatnego użytkowania basenu stanowi niewielki koszt, nieporównywalny z ewentualnymi korzyściami – napisał w interpelacji radny.

W odpowiedzi na ten wniosek, burmistrz przypomniał, że zgodnie z Regulaminem korzystania z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej (uchwała Nr XXIII/291/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 lutego 2020 r.), korzystanie z basenów może odbywać się tylko i wyłącznie w formie komercyjnej.

– Gmina Miejska Świdnik jest zobowiązana do przestrzegania ww. regulacji i nie udostępnia obiektu pływalni krytej i odkrytej w formie bezpłatnej, ani jednostkom indywidualnym, ani też zbiorowym. Nieodpłatnie można korzystać z obiektów sportowych przylegających do budynku tj. boisk o nawierzchni piaszczystej i syntetycznej, siłowni zewnętrznej oraz parku sprawnościowego – czytamy w odpowiedzi. Wskazano także, że osoby zatrudnione na stanowisku ratownika wodnego w Parku Avia nie są pracownikami Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik, a Ratownictwa Wodnego Spółki z o.o., wyłonionej w postępowaniu przetargowym.

W ostatnim czasie na kwestie dotyczące basenów zwracali uwagę także inni radni. Waldemar Białowąs (KO) zastanawiał się, dlaczego zawodnicy pływackiej sekcji Avii, którzy każdego miesiąca płacą składkę członkowską, są zobowiązani płacić także 1 zł za każdorazowe wejście na trening na basenie.

– Biorąc pod uwagę, że z obiektu korzystają też inne kluby, które takich opłat już nie ponoszą, jest to co najmniej niesprawiedliwe – zwracał uwagę radny.

Zapytaliśmy o to dyrekcję Parku Avia. – W tym przypadku również zastosowanie ma zapis uchwały, mówiący, że korzystanie z części basenowej Parku Avia odbywa się tylko na zasadach komercyjnych, więc nawet zawodnicy Avii, choć symbolicznie, muszą zapłacić – brzmiała odpowiedź.

Interpelację dotyczącą pływalni, tym razem tej przy Szkole Podstawowej nr 5, składał niedawno także radny Maciej Kantor (ŚWS), który chciał wiedzieć, dlaczego szkolny basen nie prowadzi już działalności komercyjnej.

– Chciałbym się dowiedzieć, kto podjął decyzję o zamknięciu basenu dla mieszkańców – pyta radny w interpelacji.

Miasto poinformowało, że wraz z oddaniem do użytku Park Avia zdecydowano o rezygnacji z udostępniania pływalni w SP nr 5 osobom z zewnątrz. Głównym powodem tej decyzji było zbytnie obciążenie basenu SP nr 5 liczbą osób korzystających, wpływające na stan sanitarno-higieniczny wody, jak i zaplecza sanitarnego. Utrzymanie takiego stanu zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pływających dzieci, młodzieży oraz dorosłych; ponadto analiza kosztów wykazała, iż dochody ze sprzedaży biletów nie pokrywają wydatków, jakie szkoła ponosi na funkcjonowanie basenu w dodatkowych godzinach.

Obecnie z basenu w SP nr 5 korzystają uczniowie szkół podstawowych nr 3, 5, 7 w ramach lekcji wf oraz zajęć pozaszkolnych, a mieszkańcy, jak i podmioty gospodarcze mają możliwość korzystania z Parku Avia. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here