Radni uchwalą budżet i podwyżkę cen śmieci

Radni PiS mają do projektu budżetu zastrzeżenia. Krytykują zwłaszcza dalsze zadłużanie się miasta

W czwartek, 20 grudnia, czeka nas ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Lublin. Radni będą głosować m.in. nad projektem budżetu na 2019 rok, a także nad wysokością stawek za wywóz śmieci.


Po autopoprawce do projektu budżetu, planowane dochody zostały zwiększone o prawie 43 miliony złotych i wyniosą 2 miliardy 250 milionów złotych. O 43 miliony złotych zwiększono również planowane wydatki, które mają wynieść łącznie 2 miliardy 321 milionów złotych. Deficyt wyniesie prawie 71 mln złotych. – Budżet ma charakter prorozwojowy – tłumaczy Irena Szumlak, skarbnik UM. Problemem jest jednak znaczne zadłużenie Lublina – na koniec 2019 roku dług miasta ma wynieść nieco ponad 1 mld 571 mln złotych.

Do projektu włączono kilka ważnych inwestycji. W 2019 roku mogą np. ruszyć pierwsze prace związane z „budową nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin”. Ma ona służyć wyprowadzeniu ruchu samochodów w kierunku węzła. Prawie 10 milionów złotych zostanie przeznaczonych na „rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej”.

Z kolei kwota 400 tysięcy złotych ma zostać przeznaczona na „budowę ul. Strumykowej na odcinku od ul. Lędzian do ul. Nałęczowskiej”, a 200 tysięcy na przebudowę ul. Spadochroniarzy. W projekcie budżetu ujęto też środki na „rozpoczęcie realizacji robót związanych z przebudową ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja”. Zadanie ma zostać zrealizowane w cyklu dwuletnim. Spośród mniejszych inwestycji włączonych do projektu warto wyróżnić „budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych z przeznaczeniem na wykonanie dwóch zatok na ul. Nałęczowskiej”.

Nie tylko budżet

W czwartek radni zagłosują nad stawkami opłat za wywóz i gospodarowanie odpadów. Wiemy już, że ceny wzrosną. W przypadku domów jednorodzinnych miesięczna opłata za wywóz śmieci wyniesie 45 złotych od gospodarstwa jednoosobowego, 60 złotych od gospodarstwa dwuosobowego, a 75 złotych od gospodarstwa liczącego trzy lub więcej osób. W przypadku zabudowy wielorodzinnej opłata wyniesie 21 złotych miesięcznie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 41 złotych od gospodarstwa dwuosobowego, a 63 złote w przypadku gospodarstwa liczącego trzy lub więcej osób. Warunkiem jest jednak prowadzenie selekcji odpadów, w innym razie opłaty będą dwa razy wyższe. Dotyczy to zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, jak i bloków. Nowe ceny mają obowiązywać od 1 lutego.

Rada miasta zarządzi też wybory do rad dzielnic, które odbędą się 10 marca 2019 roku. Tego dnia zagłosują mieszkańcy wszystkich dzielnic, czyli Abramowic, Bronowic, Czechowa Południowego, Czechowa Północnego, Czubów Północnych, Czubów Południowych, Dziesiątej, Felina, Głuska, Hajdowa-Zadębia, Kalinowszczyzny, Konstantynowa, Kośminka, Ponikwody, Rur, Sławina, Sławnika, Starego Miasta, Szerokiego, Śródmieścia, Tatar, Węglina Północnego, Węglina Południowego, Wieniawy, Wrotkowa, Za Cukrownią oraz Zemborzyc.

Ciekawym punktem czwartkowej sesji będzie przyjęcie stanowiska RM wobec planu likwidacji działającego w Lublinie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. – „Wyrażamy sprzeciw wobec podjętej przez partię rządzącą, a następnie podpisanej przez prezydenta decyzji o likwidacji Instytutu. Od wielu lat prowadzi on prace naukowo-badawcze, poświęcone problematyce stosunków polsko-rosyjskich, czego wynikiem jest budowa pozytywnego wizerunku Polski wśród jej wschodnich sąsiadów” – czytamy w projekcie, pod którym podpisali się m.in. Magdalena Kamińska, Marcin Nowak, Anna Ryfka, Jadwiga Mach czy Stanisław Kieroński z klubu Krzysztofa Żuka. Uchwała, nawet w razie przyjęcia, nie będzie miała jednak wpływu na dalszy los instytutu, ma tzw. charakter intencyjny.

W czwartek radni zagłosują też nad zmianą statutu Zarządu Dróg i Mostów. – „Polega ona na wyłączeniu z zakresu działania ZDiM zadań dotyczących utrzymania zieleni przydrożnej. Kompleksowe zarządzanie gminnymi terenami zielonymi, w tym zielenią w pasie drogowym, będzie realizowane przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni” – czytamy w projekcie.

Grzegorz Rekiel