Radni ulegli związkowcom

Świdniccy radni wycofali się z podwyższenia pensum zatrudnionym w miejskich szkołach nauczycielom specjalistom do 22 godzin tygodniowo. Będą oni pracować o dwie godziny mniej, czyli w dotychczasowym wymiarze. O powrót do 20-godzinnego pensum wnioskowała nauczycielska „Solidarność”.


Podczas kwietniowej sesji świdniccy radni podjęli uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla zatrudnionych w miejskich szkołach logopedów, pedagogów, psychologów czy doradców zawodowych. Przyjęcie uchwały było związane z dostosowaniem zapisów do zmian w prawie oświatowym. Zgodnie z nimi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pracy dla tzw. nauczycieli specjalistów nie może przekroczyć 22 godzin. I taki też wymiar ustalono w Świdniku, choć niejednomyślnie, bo wówczas za było 13 radnych przy 3 głosach wstrzymujących się i 1 sprzeciwu.

Podczas ostatniej sesji (12 lipca) radni jeszcze raz przyjrzeli się tej uchwale. Wynikało to z pisma, jakie do przewodniczącego rady miasta skierowała Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W piśmie tym związki zawodowe poprosiły o zmniejszenie uchwalonego pensum z 22 do 20 godzin, uzasadniając to dobrem pracowników i tym, że decyzja w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin została wydana w pośpiechu, bez dokładnego zbadania sytuacji w świdnickiej oświacie. W głosowaniu nad nową uchwałą radni przychylili się do zmian proponowanych przez związki. Za było 13 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z nową uchwałą obowiązkowe pensum dla tzw. nauczycieli-specjalistów będzie wynosić 20 godzin.

Obecna na sesji Wiesława Stec, przewodnicząca Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, podziękowała radnym za taką decyzję oraz chęć pochylenia się nad wnioskiem powrotu do pensum, które obowiązywało wcześniej.
– Dla mnie osobiście to wielki krok i dowód na państwa ludzkie podejście. Dziękuję też za to, że mieście Świdnik bardzo poważnie traktuje się oświatę – mówiła przewodnicząca

Radni, mimo przyjęcia uchwały, pytali jednak, czy zmniejszenie pensum pedagogom, logopedom i szkolnych psychologom nie sprawi, że będą oni trudniej dostępni dla uczniów i rodziców.

– Jestem po rozmowach ze specjalistami, którzy pracują w państwa szkołach i zapewniam, że zmiana pensum nie sprawi, że ich dostępność będzie mniejsza. To też zależy od organizacji pracy szkoły; od tego jak dyrektorzy zorganizują czas pracy tych ludzi. Przypomnę, że nauczyciele specjaliści nie pracują tylko w wyznaczonych godzinach, np. od 8 do 12. Pracują też poza nimi. A jeśli jest jakiś problem, są wzywani z domu – mówiła W. Stec. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here