Radni w statystyce

Na półmetku VII kadencji Rady Miasta Lublin Fundacja Wolności przygotowała ranking najaktywniejszych radnych. Na czele znaleźli się Piotr Popiel (PiS), Marcin Nowak (Wspólny Lublin) i Stanisław Brzozowski (PiS). Na drugim biegunie są Piotr Gawryszczak i Mieczysław Ryba (obaj PiS).
Ranking ogłoszono 7 grudnia w sali obrad lubelskiego ratusza. – Jest to ocena aktywności radnych, a nie skuteczności działania. To czynnik motywujący do pracy na rzecz mieszkańców – mówił Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności. Wolontariusze Fundacji przeanalizowali wszystkie 23 sesje od początku kadencji, 256 posiedzeń komisji, 496 interpelacji oraz 619 uchwał. – Ocenialiśmy tylko tych radnych, którzy swój mandat sprawują od początku kadencji – dodaje Jakubowski.

Na punktację składały się różne czynniki, począwszy od informacji na temat radnego na stronie BIP (zdjęcie, numer telefonu, mail, strona internetowa, prowadzenie dyżurów), przez uczestnictwo w głosowaniach i pracach komisji, po składane interpelacje, udział w tworzeniu projektów uchwał czy… szybkość odpowiedzi na mailowe zapytania wyborców.
Zwycięzcą okazał się radny Piotr Popiel (PiS). – Ta nagroda to nie laur, a wskazanie tego, że mieszkańcy potrzebują naszej pomocy. Dziękuję za wyróżnienie, pracuję dalej – powiedział zwycięzca, który otrzymał 31 na 39 możliwych do zdobycia punktów. W podobny tonie wypowiadali się kolejni najaktywniejsi – Marcin Nowak (28 pkt.) i Stanisław Brzozowski (27 pkt.).
Najmniej aktywnymi radnymi zostali: Leszek Daniewski (12 pkt.), Mieczysław Ryba (9) i Piotr Gawryszczak.

Po wyróżnieniu najaktywniejszy radnych odbył się interesujący wykład dotyczący kontaktu radnych z mieszkańcami. O artykule 23 ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi: „Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia”, mówili: dr Katarzyna Kuć-Czajkowska z Wydziału Politologii UMCS, radna IV i V kadencji Monika Wac oraz twórca portalu dobryurzednik.pl Bartłomiej Czernicki.
BCH

Najwięcej złożonych interpelacji: Marcin Nowak (111), Piotr Popiel (73), Beata Stepaniuk-Kuśmierzak (47)
Najczęściej głosowali: Bartosz Margul (99,67 procent, opuścił dwa głosowania), Anna Ryfka (98,69 procent), Eugeniusz Bielak (98,38)
Najwięcej projektów uchwał radnych: Tomasz Pitucha (15), Piotr Popiel (13), Marek Wójtowicz (11)
Zawsze obecni na posiedzeniach komisji: Mariusz Banach, Piotr Dreher, Dariusz Jezior, Zbigniew Jurkowski (ostatni jest rekordzistą, jako że uczestniczy w pracach aż siedmiu komisji)
Strona internetowa: ma ją 11 radnych, ale aktualną prowadzi jedynie Marcin Nowak
Numer telefonu komórkowego: podaje w BIP 17 radnych
24 radnych nie opuściło żadnej z sesji
17 radnych nie odpowiedziało na pytanie zadane mailem przez Fundację Wolności