Radny miał wygrać i wygrał…

Zgodnie z naszymi przypuszczeniami chełmski radny Artur Juszczak wygrał konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. Partyjna legitymacja po raz kolejny pomogła Juszczakowi zasiąść na kierowniczym stołku.

Radny Artur Juszczak przez ostatnie lata był zastępcą kierownika placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie. Wcześniej, jako radny kadencji 2006-2010, pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.
Po przejęciu władzy w kraju przez Prawo i Sprawiedliwość odwołanie Juszczaka ze stanowiska zastępcy kierownika KRUS było tylko kwestią czasu. Radny nie został jednak na lodzie. Znalazł schronienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, gdzie w minionym roku dostał posadę konsultanta ds. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od kilku miesięcy głośno mówiło się, że Juszczak ma zostać dyrektorem MOPR. Wszak na obsadę tej funkcji od lat wpływ ma Polskie Stronnictwo Ludowe, koalicjant prezydent miasta Agaty Fisz, do którego radny należy.
Artur Juszczak jako jedyny przystąpił do ogłoszonego przez prezydent Fisz konkursu na dyrektora. Nikt nie zdecydował się, by stanąć z radnym w szranki, bo i tak byłby na straconej pozycji? Zgodnie z naszymi przewidywaniami Juszczak wygrał konkurs na dyrektora MOPR. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, w Biuletynie Informacji Publicznej w ogłoszeniu o wynikach naboru można przeczytać, że Juszczak posiada wyższe wykształcenie na kierunku administracja oraz wymagany 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Ponadto w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów o samorządzie gminnym i powiatowym, dotyczącymi pomocy społecznej, prawa pracy i ustawą o finansach publicznych. Komisja uznała, że „kandydat posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, samodzielność w myśleniu, umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów, planowania i organizowania pracy gwarantujące prawidłowe kierowanie Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie”.
Artur Juszczak na stanowisko dyrektora MOPR ma być powołany z początkiem czerwca br. Pełniący obecnie obowiązki dyrektora MOPR Waldemar Kozioł pozostanie na dotychczasowym stanowisku – wicedyrektora.
Przed objęciem funkcji dyrektora MOPR Juszczak będzie musiał zrezygnować z mandatu radnego. Zapowiedziana na środę 31 maja sesja rady miasta będzie najprawdopodobniej ostatnią w tej kadencji, w której Artur Juszczak weźmie udział jako miejski radny. Jego miejsce w radzie zajmie radca prawny – Mirosława Chrząstek, a jednocześnie przewodnicząca rady nadzorczej Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (ptr)