Radny Nowak przypomina

Rozpoczęła się 11. edycja akcji „Przyjazna zebra”. W centrum Lublina radny Marcin Nowak (klub Krzysztofa Żuka) w towarzystwie przebranego za zebrę animatora rozdawał przechodniom odblaski.

– Mamy początek roku szkolnego – to szczególny czas. Chodzi nam o jasny, klarowny przekaz, żeby młodzież, dorośli i dzieci widzieli, że trzeba zachować szczególną ostrożność w drodze do placówek oświatowych – tłumaczy radny Marcin Nowak, pomysłodawca akcji.

W ubiegłym roku motywem przewodnim akcji było podróżowanie komunikacją miejską. – W tej edycji staramy się kłaść nacisk na ruch pieszy i naszą akcję kierujemy głównie do kierowców i przechodniów – wyjaśnia M. Nowak, który w ubiegłym tygodniu w towarzystwie przebranego za zebrę animatora rozdawał lublinianom odblaski. – Będziemy jeszcze bezpośrednio przed określonymi placówkami edukacyjnymi, a więc przed rozpoczęciem zajęć w kilku placówkach. W poniedziałek, wtorek i środę pojawiamy się ponownie – dodał radny.

Akcja „Przyjazna zebra” ma też kilka innych elementów składowych. – To szeroko rozumiana edukacja w placówkach oświatowych: przedszkolach i szkołach, to również festyny, konkurs plastyczno-recytatorski, który u schyłku roku bilansuje nasze działania – wyliczał radny.

GR