Radny: pomagajmy sobie nawzajem!

Dr nauk medycznych Leszek Janeczek, radny powiatu krasnostawskiego, wyszedł z ciekawą inicjatywą zorganizowania krasnostawskiej pomocy wzajemnej. – Idea tego pomysłu dotyczyłyby przekazywania darów rzeczowych, które nie są już potrzebne obecnym właścicielom, na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego powiatu – mówi Janeczek.

Interpelację w sprawie zorganizowania krasnostawskiej pomocy wzajemnej radny Leszek Janeczek zgłosił na jednej z ostatnich sesji rady powiatu. – Idea tego pomysłu dotyczyłaby przekazywania darów rzeczowych, które nie są już potrzebne obecnym właścicielom, na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego powiatu. Byłyby to meble, ubrania, pościel, dywany, sprzęt AGD, książki, zabawki – wylicza Janeczek.

Radny zauważa, że dość często zdarzają się sytuacje, że ktoś w pożarze stracił cały swój majątek. Organizuje się wtedy ad hoc zbiórkę na rzecz poszkodowanych przeważnie tylko w jednej gminie lub kilku sąsiednich wsiach. – Ponadto osobami czy rodzinami potrzebującymi są w większości te, które żyją ubogo, ale o ich statusie materialnym mają wiedzę tylko Ośrodki Pomocy Społecznej, mające ograniczone finansowo możliwości niesienia pomocy. Bywa też tak, że takiej wiedzy o biednej rodzinie nie ma nikt postronny.

Odbiorcami takiej pomocy mogą być także domy pomocy społecznej zlokalizowane w powiecie. Pomysł swój opieram na następującym założeniu: wiele osób szczególnie tych o lepszym statusie materialnym pozbywa się różnych przedmiotów w dobrym stanie, nadających się do dalszego użytkowania. Nie mając często, co z nimi zrobić wyrzucają na śmietnik, przechowują po garażach.

Rzeczy te z powodzeniem mogą posłużyć jeszcze przez jakiś czas najbardziej potrzebującym, bardzo szybko można by wyposażyć także pogorzelców, czy innych poszkodowanych w zdarzeniach losowych. W tym pomyśle chodzi także o to ażeby wzbudzać empatię i solidarność naszego powiatowego społeczeństwa do stałego działania na rzecz innych a nie tylko akcyjnego – opowiada.

Według radnego, by zrealizować pomysł trzeba: uruchomić stronę internetową, na której zostaną umieszczone informacje o przedmiotach do zbycia i ich lokalizacja i zorganizować pomieszczenia dla deponowanych przedmiotów. (kg)