Radny pytał o 50 tysięcy

Na co miasto przeznaczyło 50 tys. zł z funduszu alkoholowego, które w ubiegłym roku nie zostały wydane na pozalekcyjne zajęcia sportowe, bo złożone do konkursu oferty nie spełniły formalnych wymagań? Takie pytanie na komisji rodziny, zdrowia i ochrony środowiska zadał radny Mariusz Kowalczuk.

Mariusz Kowalczuk chciał też wiedzieć, dlaczego w 2020 roku nie rozstrzygnięto konkursu na pozalekcyjne zajęcia sportowe. Konkurs został ogłoszony w październiku minionego roku. Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich chełmskiego magistratu, Monika Zaborek-Turewicz podczas obrad nie potrafiła jednak odpowiedzieć radnemu, co się stało z przeznaczonymi na konkurs 50 tys. zł z funduszu alkoholowego, pomimo iż to jej departament jest odpowiedzialny za ich wydatkowanie. Sytuację nieco uratowała wiceprezydent Dorota Cieślik, która zaznaczyła, że wszystkie oferty, które złożono do konkursu, nie spełniły formalnych wymogów.

Dopiero na sesji dzień później dyrektor Zaborek-Turewicz objaśniła, że do konkursu wpłynęły cztery wnioski. Złożyły ją: UKS Niedźwiadek, Chełmianka, Stowarzyszenie Lemur i Miejski Szkolny Związek Sportowy. W ofertach były braki, dotyczące m.in. harmonogramu zajęć sportowych, a wniosek złożony przez Lemur podpisały nieuprawnione osoby, których nazwiska nie widniały w Krajowym Rejestrze Sądowym. Monika Zaborek-Turewicz przyznała, że pieniądze pochodzące z opłat za wydanie przedsiębiorcom koncesji na sprzedaż alkoholu muszą być wydane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Stwierdziła, że uzyskała od skarbnik informację, iż niewykorzystane 50 tys. zł pozostały na rachunku miasta. O tyle to dziwne, że w poprzednich latach pieniądze z funduszu alkoholowego musiały być wykorzystane do końca danego roku. Dyrektor Zaborek-Turewicz nie udzieliła jednak konkretnych wyjaśnień, nie powiedziała, czy kwota, która nie została wydatkowana przeszła na 2021 rok, dlatego do tej sprawy jeszcze wrócimy. (s)

1 KOMENTARZ

  1. Czy szanowna redakcja zdaje sobie sprawę z tego że UM planuje likwidację szkolnictwa w Chełmie?
    Dotyczy to każdego poziomu szkolnictwa. Jednak zanim to nastąpi miasto planuje pogorszenie jakości nauczania poprzez tworzenie bardzo licznych grup, nawet międzyoddziałowych. Wszystko to tylko po to, by ograniczyć wydatki!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here