Radny regału nie odpuszcza

Radny Marcin Magier ponownie wnioskuje do miasta o ustawienie na cmentarzu komunalnym półki na znicze do ponownego wykorzystania. Poprzednia interpelacja w tej sprawie spotkała się z odmową urzędu. Tym razem swoje wystąpienie rajca podpiera ponad sześćdziesięcioma podpisami mieszkańców.


W swojej pierwszej, złożonej w lutym br., interpelacji radny Marcin Magier (klub radnych burmistrza Waldemara Jaksona) przekonywał, że skoro tak dużo mówi się teraz o gospodarce odpadami na terenie Świdnika i jednak, podejmowane są kolejne inicjatywy zachęcające mieszkańców do sortowania śmieci, nie można zapominać, że odpady są produkowane nie tylko w gospodarstwach domowych, ale i w miejscach użyteczności publicznej, w tym między innymi na terenie cmentarza komunalnego w Świdniku. Żeby ograniczyć ich ilość, zaproponował, by ustawić na cmentarzu regał lub półkę przeznaczoną na „Znicze do ponownego wykorzystania”.

– Nie bez znaczenia jest również fakt, że z takich zniczy mogłyby skorzystać osoby, których nie stać na kupowanie nowych lampek, a szklane osłony są zdecydowanie droższe od samych wkładów – przekonywał Marcin Magier, wskazując, że takie rozwiązanie sprawdziło się już w innych miastach.

Ratusz pomysł przedyskutował i uznał, że na razie nie ma potrzeby ustawiania takiego regału. Burmistrz Waldemar Jakson poinformował, że zdaniem zarządcy cmentarza (miejska spółka Pegimek – przyp. aut.) większość osób przychodzących na groby bliskich wymienia jedynie wkłady, a nie kupuje nowych zniczy, a szklane oprawy, które są wyrzucane, w większości nie nadają się do ponownego wykorzystania. Jednocześnie burmistrz zaznaczył, że zarządca szczegółowiej rozpatrzy potrzebę ponownego wykorzystania zniczy i zbierze informacje nt. szacunkowego kosztu wykonania regału i wówczas miasto jeszcze raz rozważy możliwość ustawienia takiego regału np. przed 1 listopada.

Radny Magier nie krył rozczarowania taką odpowiedzią ratusza. – Z tą inicjatywą zgłosili się do mnie sami mieszkańcy i to na ich wniosek złożyłem interpelację, więc jestem przekonany, że to dobry pomysł – komentował odpowiedź, zapowiadając, że tematu nie odpuszcza i będzie się starał przekonać do niego zarząd nekropolii i władze miasta.

W ubiegłym tygodniu radny ponowił interpelację w tej sprawie, dołączając do niej podpisy 63 popierających ją mieszkańców.

– Doskonale rozumiem, iż zarząd cmentarza przed ewentualnym podjęciem inwestycji widzi potrzebę zebrania dodatkowych informacji i zbadania zapotrzebowania na takie rozwiązanie. Dlatego też, wraz z inicjatorami pomysłu, podjąłem działania mające na celu przekonanie zarządu cmentarza do zasadności idei, w tym celu zainicjowałem zbieranie podpisów pod wnioskiem o instalację regału na terenie cmentarza – napisał M. Magier, pytając, czy jest możliwość ponownego przeanalizowania zasadności ustawienia regału, uwzględniając opinię mieszkańców.

Radny do interpelacji dołączył również zdjęcie ze swojego profilu na portalu Facebook, gdzie pod wpisem na temat inicjatywy ustawienia regału pojawiły się liczne komentarze, że to dobry pomysł i wszyscy powinni być zadowoleni z takiego rozwiązania z wyjątkiem producentów zniczy.

Czy tym razem uda się radnemu przekonać władze miasta? Dowiemy się za dwa tygodnie, bo tyle czasu ma ratusz na udzielenie oficjalnej odpowiedzi. jn