Radzili na… Kaszubach

Czerwcowa sesja rady gminy Siennica Różana odbyła się na Kaszubach. To pierwsza wyjazdowa sesja w tej kadencji i jedna z nielicznych w całej historii siennickiego samorządu.

Wybór miejsca, oddalonego od Siennicy Różanej o ponad 600 kilometrów, nie był przypadkowy. W Chojnicach urodził, związany z Ziemią Siennicką, prof. Janusz „Jutrzenka” Trzebiatowski, który ma w mieście swoje muzeum. Utworzenie podobnej placówki w rewitalizowanym dworku w Siennicy Różanej jest rozważane przez władze gminne.

– Do pomysłu, który z samym mistrzem Trzebiatowskim omawialiśmy m.in. w marcu w Siennicy Różanej, nie wszyscy radni byli przekonani. Stąd decyzja o zorganizowaniu sesji wyjazdowej w Chojnicach, gdzie mogliśmy osobiście przekonać się, jak działają tego typu placówki – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura, pomysłodawca wyjazdu.

Podczas obrad radni wysłuchali m.in. informacji burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera, który mówił zarówno o korzyściach, jak i obowiązkach samorządu związanych z działalnością muzeum Janusza Trzebiatowskiego. Odpowiadał także na liczne pytania radnych z Siennicy Różanej dotyczące kosztów i trudności w założeniu i prowadzeniu tego typu placówki, ale jednocześnie podkreślał jej rolę w promocji miasta, które oferuje m.in. możliwość podziwiania dzieł wybitnego artysty.

Wśród wniosków wynikających z dyskusji pojawiło się przekonanie, że Janusza Trzebiatowskiego, który ma statuetkę „Zasłużony dla Gminy Siennica Różana” i tytuł „Honorowego Obywatela”, trzeba uhonorować, a pokazywanie jego prac w zrewitalizowanym „Dworze Sztuki” jest możliwe, tak jak zasadne jest promowanie w tym miejscu lokalnych twórców. Nie bez znaczenia jest również to, że Trzebiatowski deklaruje chęć organizowania w Siennicy Różanej także prac innych wybitnych artystów.

Piątkowe obrady były kolejnym elementem dyskusji o zagospodarowaniu dworku, ale ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Sam obiekt, po rewitalizacji, ma być gotowy po wakacjach.

Wymiernym efektem wizyty na Kaszubach było również podpisanie przez burmistrza Finstera i wójta Proskurę listu intencyjnego w sprawie współpracy kulturalnej, turystycznej czy gospodarczej między miastem Chojnice i gminą Siennica Różana. (i)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here