Rajd po nieznanej historii

Świdnickie Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Lider-Forum” zaprosiło szóstoklasistów z SP nr 4 w Świdniku do udziału w rajdzie rowerowym. Uczniowie miło spędzili czas i poznali ciekawe historycznie miejsca.


Pierwszym punktem na trasie rajdu „Śladami historii powiatu świdnickiego” były Wierzchowiska, gdzie po miejscowym pałacu oprowadziła młodzież jego właścicielka Maria Cioczek. Z kolei Mirosław Król, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, opowiedział uczniom historię o Michale Smoku, czyli Annie Pustowójtównie, uczestniczce m.in. powstania styczniowego, która urodziła się w tym pałacu. Następnie trasa rajdu powiodła do krępieckiego lasu.

Tam sekretarz „Lider-Forum”, Ola Morawska, opowiedziała uczniom o wydarzeniach, które miały tu miejsce 21 i 22 kwietnia 1942 r. Wówczas Niemcy rozstrzelali ok. 2800 Żydów z getta na Majdanie Tatarskim. Przypomniała również wydarzenia, których świadkiem był świdniczanin, Stefan Kujawski i jego rodzice: mordowanie Polaków i przedstawicieli innych narodowości, palenie zwłok na podwoziach samochodów ciężarowych oraz pomoc udzielana przez okolicznych mieszkańców ludziom wychodzącym z obozu na roboty.

Rajd zakończył się w lesie Rejkowizna ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Jego opiekunami byli nauczyciele: Katarzyna Świerszcz, Marta Wójcik-Sowa, Dorota Stępniak i Ola Morawska. (w)