Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy” 2020

Po raz 21. opublikowano Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Lubelskie uniwersytety także znalazły się w gronie wyróżnionych – Uniwersytet Medyczny zajął wysoką, 15. pozycję, Politechnika Lubelska awansowała i została uznana liderem innowacyjności, zaś Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został wyróżniony za swój sztandarowy kierunek, czyli teologię.


Politechnika Lubelska ponownie została zaliczona przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” do czołowych uczelni wyróżniających się innowacyjnością. W opublikowanym właśnie rankingu zajmuje 1. pozycję, uzyskując stuprocentowy wskaźnik rankingowy.

– Po raz kolejny utrzymaliśmy I miejsce w kategorii patenty i prawa ochronne. Natomiast pod względem innowacyjności przeskoczyliśmy oczko wyżej – z 2. miejsca na 1. Jednym

z najważniejszych zadań uczelni, poza edukacją i działalnością badawczą, jest skuteczny transfer najlepszych rozwiązań na rynek. Staramy się tworzyć naukowcom odpowiednie zaplecze sprzętowe, organizacyjne i finansowe, by chcieli korzystać z ochrony patentowej. Cieszę się, że są coraz skuteczniejsi. W zeszłym roku mieliśmy 114 zgłoszeń patentowych,

a uzyskaliśmy 56 patentów i praw ochronnych – mówi prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.

Wśród uczelni akademickich Politechnika zajęła 31. pozycję – to o 2 miejsca wyżej

w porównaniu z wynikami ubiegłorocznej edycji. Również w kategorii uczelni technicznych lubelska uczelnia zanotowała wzrost – z miejsca 9. na 8.

Teologia wiedzie prym, medycyna dalej ceniona

Uniwersytet Medyczny zajął najwyższe miejsce spośród lubelskich uczelni i uplasował się na 15. pozycji. Tym samym uczelnia wykonała znaczący skok w górę, gdyż w 2019 roku zajmowała miejsce 23.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się na 45. miejscu w tegorocznym rankingu uczelni akademickich, co stanowi spadek o 6 pozycji w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem. KUL jednak może pochwalić się ponownie, że jeden z wiodących tutaj kierunków, czyli teologia, został uznany za najlepiej prowadzony spośród wszystkich polskich uczelni.

Duży skok w górę wykonał za to Uniwersytet Przyrodniczy, który zajął 34. miejsce, a rok temu znajdował się na miejscu 42. Zaś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej uplasował się na 34. pozycji, spadając o 1 oczko.

Wskazówka dla maturzystów

Ranking „Perspektyw” prezentuje najlepsze uczelnie w Polsce. Zestawienie uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

– Nasz ranking kierujemy do maturzystów, którym pomaga w wyborze najlepszego kierunku i uczelni. Jest on także potrzebny polskiemu środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju „lustrem”. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, inicjator rankingu. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here