Ratusz barierki nie widzi

O montaż barierki, która uniemożliwi pieszym wtargnięcie na pasy przy ul. Niepodległości, przy banku Credit Agricole, interpeluje radny Ireneusz Szutko. Miasto nie zamierza jednak spełnić tej prośby, tłumacząc, że barierka będzie omijana przez pieszych, co spowoduje jeszcze większą liczbę zagrożeń dla ruchu w tym miejscu.


Ulica Niepodległości to ścisłe centrum Świdnika. Ruch aut i pieszych jest duży, a to często generuje niebezpieczne sytuacje. Jednym z miejsc, na którym należałoby zwiększyć bezpieczeństwo – jak wskazuje w ostatniej interpelacji radny Ireneusz Szutko (klub Świdnik Wspólna Sprawa) – jest przejście dla pieszych naprzeciwko banku Credit Agricole.

– Przejście dla pieszych zlokalizowane jest w odległości ok. 2 metrów od miejsca postojowego i parkujących tam samochodów. Często zdarza się, że piesi idący chodnikiem od strony zachodniej skracają sobie drogę i niewidoczni, bo schowani za zaparkowanymi samochodami, wchodzą na przejście wprost pod nadjeżdżający samochód. Samochody jadące od strony al. Wojska Polskiego nie mają szansy zauważyć pieszego i kilkukrotnie omal nie doszło do potrącenia – pisze radny i wskazuje, że rozwiązaniem problemu mogłoby być zamontowanie od zachodniej strony przejścia barierki, takiej jakie są przy targowisku, co zmuszałoby pieszych do jej omijania, a kierowcom pozwoliłoby odpowiednio wcześniej dostrzec zbliżającego się pieszego.

W odpowiedzi na propozycję radnego Urząd Miasta Świdnik poinformował, że ze względu na zbyt małą odległość miejsc postojowych od przejścia dla pieszych ustawienie w tym miejscu wnioskowanej barierki jest niezasadne.

– (…) Ustawienie tak krótkiej barierki w tym miejscu może doprowadzić do sytuacji, iż barierka będzie omijana przez pieszych, co spowoduje zwiększenie ilości osób stwarzających zagrożenie dla ruchu w tym miejscu. Dodatkowo powyższe przejście zostało w 2021 r. doświetlone lampami kierunkowymi dedykowanymi, co znacznie poprawiło widoczność pieszych dla kierowców.

Jednocześnie na ulicy Niepodległości wprowadzonych jest szereg rozwiązań technicznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, do których można zaliczyć między innymi ograniczenie prędkości do 40 km/h, jak również wprowadzone w 2021 r. zmiany w przepisach Prawo o ruchu drogowym dodatkowo podnoszą bezpieczeństwo pieszych na przejściach. (…) Uwzględniając fakt, iż na ulicy Niepodległości, poprzez zastosowanie różnych rozwiązań technicznych i prawnych, ruch pieszych odbywa się wyłącznie w obrębie przejść dla pieszych, nie widzę konieczności zastosowania takiego rozwiązania jak na ulicy Okulickiego, na wysokości targowiska, gdzie ruch pieszych odbywał się w sposób niekontrolowany – poinformował Ratusz.(w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here