Ratusz bez wiceburmistrza, w spółkach kadrowa rewolucja

Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Świdniku odchodzi na emeryturę, a do zarządu spółki wchodzi Andrzej Radek, który przez trzy ostatnie kadencje sprawował funkcję wiceburmistrza Świdnika. Stanowisko traci również szef drugiej z największych miejskich spółek, Pegimeku, którego miejsce zajmie dotychczasowy zastępca.


Personale zmiany w zarządach największych świdnickich spółek komunalnych są dość zaskakujące. Odejście wieloletniego szefa PEC, Jerzego Koperskiego (66 l.), miasto, będące właściciel spółki, tłumaczy nabyciem przez prezesa uprawnień emerytalnych, choć formalnie zakazu sprawowania takiej funkcji, będąc emerytem, nie ma. Jego miejsce zajmie obecny wiceprezes Krzysztof Michalski, którego dotychczasowe stanowisko od 1 sierpnia obejmie sprawujący od kilkunastu lat funkcję wiceburmistrza Świdnika ds. społecznych i mieszkaniowych, Andrzej Radek.

Ratusz deklaruje, że nie będzie poszukiwał kandydata na jego miejsce, a burmistrz zadowoli się tylko jednym zastępcą ds. inwestycji i rozwoju, którym będzie Marcin Dmowski.

Jeszcze bardziej zaskakujące są zmiany w zarządzie Przedsiębiorstwa Komunalnego „Pegimek”. Choć spółka ubiegły rok zamknęła zyskiem realizując przy tym pokaźne inwestycje kierujący spółką od dwóch lat prezes Hubert Obrusewicz, na czerwcowym walnym wspólników (znaczy miasta, której jest właścicielem spółki), nie uzyskał absolutorium i stracił stanowisko.

Jego miejsce zajął obecny wiceprezes Jerzy Irsak, który do stycznia tego roku przez dwie kadencje był miejskim radnym, a jego zastępczynią w Pegimeku od 5 sierpnia zostanie Justyna Harasymiuk – dotychczasowa naczelniczka Wydziału Inwestycji i Nieruchomości UM Świdnik. – Na stanowisko naczelnika tego wydziału ogłosimy konkurs – zapowiada sekretarz miasta, Ewa Jankowska. JN