Ratusz ma receptę

Urząd Miasta Świdnik będzie fundował seniorom bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. W ciągu najbliższych trzech lat będzie mogło z nich skorzystać ponad 2 tys. mieszkańców.


Grypa to bardzo groźna choroba. Najbardziej narażone są na nią osoby z obniżoną odpornością, w tym także najmłodsi i właśnie seniorzy. Szczepienia to wciąż jedna z najlepszych form ochrony przed tą chorobą. Niestety Polacy rzadko z niej korzystają. Nasz kraj pod względem podanych dawek szczepionki plasuje się na przedostatnim miejscu w Europie. Zdaniem lekarzy wynika to z nieuzasadnionego i wyolbrzymionego lęku przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, niepostrzegania grypy jako poważnej i powodującej powikłania choroby oraz mylenie jej z przeziębieniem.

Urząd Miasta Świdnik chce wyjść naprzeciw tym mało optymistycznym statystykom i zachęca mieszkańców do szczepień. W tym celu przygotowano „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców na lata 2018-2020”. W ramach programu mieszkańcy Świdnika, które spełniają określone kryteria (wiek powyżej 65. roku życia i wyrażenie pisemnej zgody) zostaną objęci szczepieniami. Udział w programie będzie bezpłatny i dobrowolny.

Z danych UM wynika, że na terenie Świdnika mieszka 8265 osób w wieku 65 lat i powyżej.

Jednak ze względu na ograniczenia finansowe, programem objęte zostaną maksymalnie 2142 osoby. Przewiduje się, że każdego roku z programu skorzysta ok. 714 osób. Ostatecznej kwalifikacji do programu dokona lekarz realizujący program. O przyjęciu do programu decydować będzie także kolejność zgłoszeń.

Jak tłumaczą urzędnicy, choć program jest skierowany do seniorów, jego wdrożenie w znaczny sposób może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia wszystkich mieszkańców, pośrednio też najmłodszych, którymi często opiekują się właśnie osoby starsze. Wartością dodaną ma być akcja edukacyjna, którą objęci zostaną biorący udział w szczepieniu i pośrednio ich bliscy.

– Program będzie realizowany przez kolejne trzy lata. Liczymy, że pierwsze szczepienia zostaną wykonane jeszcze przed nadchodzącą zimą – mówi Bożena Zapalska, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w UM Świdnik. – To pierwszy program, który robimy według nowych przepisów. Zgodnie z nimi wszystkie programy prozdrowotne, które gminy realizują, muszą być opiniowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Otrzymaliśmy już pozytywną ocenę.

Miasto zakłada, że trzyletnia akcja bezpłatnych szczepień kosztowa będzie ok. 90 tys. zł. (w)