Ratusz studzi radnego Derewendę

Miasto już miało nawet gotową wstępną wizualizację nowej szkoły na Ponikwodzie

Radny Robert Derewenda pyta, kiedy na Ponikwodzie powstanie obiecywana przez miasto nowa szkoła. Jej budowa nie ruszyła ani w roku ubiegłym, ani nie ma w jej w tegorocznym budżecie. Z odpowiedzi ratusza wynika, że inwestycja ruszy nieprędko, bo z analizy aktualnych danych wynika, że najbliższych latach wszystkich uczniów jest w stanie pomieścić istniejąca w dzielnicy Szkoła Podstawowa nr 4. Władze zapewniają, że planów budowy nowej placówki całkowicie nie zarzucają.


Radny Derewenda (klub radnych Prawa i Sprawiedliwości) zadał prezydentowi Lublina 9 pytań, na które odpowiedzi oczekują mieszkańcy Ponikwody. Chodziło w nich głównie o problem przepełnionych klas w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza przy ul. Hiacyntowej. Obecnie do placówki uczęszcza 675 dzieci, a lekcje odbywają się w systemie dwuzmianowym.

Niektóre klasy kończą naukę o 17.00 – dotyczy to w sumie siedmiu oddziałów. Trzykondygnacyjny szkolny budynek mieści 24 sale lekcyjne, dwie sale gimnastyczne, trzy świetlice i bibliotekę z czytelnią. Szkoła ma też kompleks boisk sportowych, plac zabaw, gabinet pedagoga, stomatologa i pielęgniarki oraz szatnie a także własną kuchnię z zapleczem kuchennym i stołówkę.

Radny uważa, że to zbyt mało na szybko rozwijającą się dzielnicę, ale nowej placówki i radny, i mieszkańcy Ponikwody raczej prędko się nie doczekają.

– Analiza danych dotyczących organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 wskazuje, że w najbliższych latach szkoła ta może realizować swoje zadania w dotychczasowych warunkach. W klasach I aktualnie uczy się 70 uczniów na 181 zameldowanych w obwodzie, a w klasie II – 95 na 188 zameldowanych.

Przyjmując ten trend dla kolejnych roczników, szkoła może działać w niezmienionej strukturze z uwagi na fakt, iż liczba dzieci zameldowanych w obwodzie utrzymuje się na zbliżonym poziomie – odpowiada radnemu Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

– Rodzice mają możliwość wyboru szkoły poza obwodem, bowiem alternatywę dla Szkoły Podstawowej nr 4 stanowią inne szkoły podstawowe usytuowane w północnej części miasta, tj. Szkoła Podstawowa nr 44 przy ul. Tumidajskiego 6a, szkoły w dzielnicy Czechów: Szkoła Podstawowa nr 43 przy ul. Śliwińskiego 5, Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Smyczkowej 5 czy też zlokalizowana w północnej części centrum miasta Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Szkolnej 6.

Jednakże wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców rozbudowującej się dzielnicy Ponikwoda jest przedmiotem naszej troski, dlatego też finansowanie budowy nowej szkoły podstawowej w pobliżu ich miejsca zamieszkania będzie rozważane po zakończeniu obecnie prowadzonych działań inwestycyjnych w zakresie oświaty – zapowiada wiceprezydent.

Budowa kompleksu oświatowo-kulturalnego na Ponikwodzie zapowiadana była od kilu lat. Szkoła miała być gotowa w 2019 roku i pomieścić 600 uczniów, 6-oddziałowe przedszkole dla 150 dzieci, żłobek dla 90 maluchów oraz dzielnicowy ośrodek kultury. Budowa obiektu przy ul. Daliowej/Majerankowej na osiedlu Rudnik, w północnowschodniej części Lublina miała kosztować 50 milionów złotych. Gotowa jest koncepcja szkolnego budynku, który w przyszłości może powiększyć się o basen, ale do rozpoczęcia budowy jeszcze daleko. Obecnie trwają ostatnie prace przy najdroższej w Lublinie szkole, kosztującej niemal 80 milionów złotych podstawówce przy ul. Berylowej. Od września br. będzie się w niej uczyć 800 uczniów.

Emilia Kalwińska

Dzielnica ciągle się rozwija

W latach 2012-2020 w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 wydano 144 pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych oraz 19 pozwoleń na budowę budynków wielorodzinnych.

W obwodzie SP nr 4 zameldowanych jest obecnie: 212 dzieci w wieku 6 lat (urodzonych w roku 2014), 186 dzieci w wieku 5 lat (urodzonych w roku 2015), 187 dzieci w wieku 4 lat (urodzonych w roku 2016), 197 dzieci w wieku 3 lat (urodzonych w roku 2017), 188 dzieci w wieku 2 lat (urodzonych w roku 2018), 193 dzieci w wieku 1 roku (urodzonych w roku 2019).