Ratusz z nową strukturą

W Nowy Rok lubelski ratusz wszedł z nową strukturą organizacyjną

1 stycznia zmieniła się organizacja Urzędu Miasta Lublin. Wprowadzono m.in. departamenty koordynujące pracę wydziałów. To ważna informacja dla interesantów, którzy mogą się czuć lekko skołowani.


Nowa struktura wynika z konieczności dostosowania się do zmiany przepisów prawa, udoskonalania systemu obsługi mieszkańców i przedsiębiorców, a także usprawniania pracy samorządu. – Wzorem innych miast, jak np. Wrocław, Łódź, Zielona Góra, Białystok, wprowadziliśmy dyrektorów departamentów koordynujących pracę wydziałów podlegających prezydentowi i poszczególnym zastępcom – tłumaczy istotę zmian Katarzyna Duma, rzecznik prasowy ratusza.

Wydziały związane z realizacją inwestycji i projektów europejskich znalazły się w Departamencie Inwestycji i Rozwoju. – Do tego departamentu trafiło Biuro Obsługi Inwestorów, które powstało z podziału Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów. Nowo powstały Wydział Strategii i Przedsiębiorczości pozostał w Departamencie Prezydenta – dodaje K. Duma. To nie jedyna zmiana. – W Departamencie Inwestycji i Rozwoju powstał Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, który przejął wszystkie zadania związane z zarządzaniem ruchem, dotychczas realizowane w Zarządzie Dróg i Mostów. Będzie on koordynował politykę rowerową i pieszą, dotychczas realizowaną w Biurze Partycypacji Społecznej – wyjaśnia rzecznik.

Zlikwidowane zostało Biuro ds. Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów. Jego zadania przejęło Biuro Rewitalizacji oraz Wydział Planowania. Biuro Miejskiego Architekta Zieleni otrzymało nowe zadania związane z utrzymaniem zieleni znajdującej się w pasach drogowych. Zmiany objęły również Departament Spraw Społecznych. – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przekształciło się w Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, zaś Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej zastąpiło Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych. Dotychczasowy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zmienił nazwę na Wydział Zdrowia i Profilaktyki – dodaje K. Duma.

Więcej informacji na temat nowej struktury organizacyjnej można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta. Warto też przypomnieć, że z początkiem stycznia stanowisko zastępcy prezydenta ds. kultury, sportu i partycypacji objęła Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Zastąpiła Krzysztofa Komorskiego, który został radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego i członkiem Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Grzegorz Rekiel