Razem można więcej

Osiem samorządów położonych w granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, w tym gmina Krasnystaw, chce jak najlepiej przygotować się do pozyskiwania dotacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W tym celu zawiązały partnerstwo, które będzie korzystać z pomocy ekspertów Centrum Wsparcia Doradczego.

To pilotażowy program Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju oraz Związku Miast Polskich, do którego zostało zakwalifikowanych 38 porozumień ponadlokalnych w Polsce, w tym 3 z województwa lubelskiego. Jednym z wymiernych efektów współpracy ma być opracowanie wspólnej strategii rozwoju, która, w przypadku gminy Krasnystaw, będzie dotyczyć m.in.: turystyki, odnawialnych źródeł energii czy ochrony cennego środowiska Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

– Chodzi na przykład o inwestycje proekologiczne i inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wiele innych działań, które pozwolą wykorzystać nasze położenie, poprawić warunki życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność przyrodniczą i turystyczną. Nasze partnerstwo zawiązało się jeszcze w 2018 roku, ale teraz ma większe szanse na realizację celów, dzięki pomocy w Centrum Wsparcia Doradczego – uważa wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, która jednocześnie przewodniczy radzie partnerstwa. Opracowanie strategii rozwoju poprzedzą konsultacje, które będą prowadzone m.in. z przedsiębiorcami, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, organizacjami pozarządowymi, młodzieżą, instytucjami kultury i mieszkańcami.

Dokument ma być gotowy najpóźniej w sierpniu 2021 roku, a wcześniej powinien być zaakceptowany przez rady gmin, sygnatariuszy porozumienia. Partnerami gminy Krasnystaw w tym porozumieniu są gminy: Skierbieszów, Stary Zamość, Izbica, Kraśniczyn, Grabowiec, Miączyn i Sitno. (k)