Razem od 50 lat

Aż 48 par z gminy Rudnik obchodziło jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Dostojni jubilaci podczas uroczystości Złotych Godów otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

– Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku – mówił podczas uroczystości jubileuszowych wójt gminy Rudnik, Paweł Kucharczyk. Wzięli w niej udział m.in. poseł na sejm Teresa Hałas, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk oraz księża Kazimierz Zaręba i Krzysztof Marczak, którzy w intencji dostojnych jubilatów odprawili mszę świętą.

Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia zostały przyznane: Henryce i Stefanowi Amerlom z Mościsk Kolonii, Janinie i Stanisławowi Antoszkom z Romanówki, Bogusławie i Eugeniuszowi Antoszkom z Potaszni, Zofii i Ryszardowi Banachom z Kaszub, Danucie i Marianowi Barszczewskim z Mościsk, Janinie i Tadeuszowi Bociurkom z Mościsk, Jadwidze i Zygmuntowi Bugałom z Płonki, Ewie i Tadeuszowi Ciećko z Płonki, Henryce i Stanisławowi Cichoszom z Mościsk, Wacławowi i Helenie Cichoszom z Bzowca, Annie i Julianowi Chojdom z Mościsk, Annie i Marianowi Chojnackiemu z Mościsk, Alicji i Kazimierzowi Chudym z Mościsk Kolonii, Elżbiecie i Wiesławowi Hajdukom z Równianek, Halinie i Janowi Dobrowolskim z Płonki Kolonii, Lucynie i Jerzemu Dobrowolskim z Potaszni, Genowefie i Janowi Domańskim z Suchego Lipia, Elżbiecie i Edwardowi Drozdom z Susznia, Zofii i Janowi Frącom z Maszowa, Julicie i Józefowi Gajakom z Kaszub, Helenie i Janowi Gajewskim z Rudnika, Czesławie i Mieczysławowi Gajewskim z Płonki, Stanisławie i Czesławowi Jaworskim z Płonki Poleśnej, Wandzie i Kazimierzowi Jaworskim z Majdanu Kobylańskiego, Zofii i Władysławowi Kamienieckim z Płonki, Halinie i Witoldowi Kiszczakom z Mościsk, Genowefie i Bolesławowi Kiszczakom z Susznia, Jadwidze i Zdzisławowi Kiszczakom z Majdanu Średniego, Henryce i Piotrowi Kiszczakom z Mościsk, Halinie i Janowi Kotyłom z Joanina, Stanisławie i Edwardowi Korkoszom z Płonki Kolonii, Krystynie i Ryszardowi Krawczykom z Majdanu Łuczyckiego, Krystynie i Marianowi Kwiatkowskim z Rudnika, Janinie i Eugeniuszowi Lechom z Majdanu Średniego, Stanisławie i Witoldowi Mazurom z Majdanu Borowskiego Drugiego, Mieczysławie i Jerzemu Mrozom z Kaszub, Marii i Lucjanowi Mydlakom z Bzowca, Zofii i Krzysztofowi Nastajom z Mościsk, Wandzie i Marianowi Paklepom z Bzowca, Natalii i Jerzemu Rękasom z Płonki, Henryce i Stanisławowi Szczepanikom z Joanina, Wandzie i Stanisławowi Szewczykom z Potaszni, Marii i Józefowi Wojciechowskim z Mościsk, Marii i Józefowi Zaniom z Mościsk, Krystynie i Stanisławowi Zienkiewiczom z Majdanu Łuczyckiego, Irenie i Krzysztofowi Źróbkom z Płonki oraz Teodozji i Adamowi Żelazko z Wierzbicy. (s)