Rejowiec prawie miastem

To już niemal pewne, że od 1 stycznia 2017 roku Rejowiec będzie miastem. Światło dzienne ujrzał rządowy projekt rozporządzenia w tej sprawie.

– Wszystko zmierza w dobrym kierunku – przyznaje wójt Tadeusz Górski. – Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, wśród których widnieje Rejowiec. Oficjalnie poparła nas także pani poseł Beata Mazurek. Skierowała w naszej sprawie list do ministra spraw wewnętrznych i administracji – mówi wójt.

Na oficjalne potwierdzenie tego, czy Rejowiec odzyska prawa miejskie, trzeba poczekać jeszcze kilka tygodni. Przypomnijmy, że korzyści, jakie się z tym wiążą, to m.in.: większe możliwości korzystania z unijnych funduszy, większy udział w ministerialnej subwencji, a także – co ważne – ochrona przed wchłonięciem przez inną gminę, jeśli dojdzie do łączenia samorządów, o czym coraz częściej się mówi. (mg)