Rekordowa kwota na pomnik Kościuszki

Pomnik Tadeusza Kościuszki we Włodawie wymaga renowacji. Właśnie na ten cel 11 listopada kwestowało sześciu wolontariuszy. Można ich było spotkać przy kościele św. Ludwika, na ulicy 11 Listopada i na al. Piłsudskiego.

 

Kwestowali: Sebastian Bober, Paweł Grzywaczewski, Magdalena Horszczaruk, Edward Łągwa, Marcin Soboń, Filip Zaborek uczniowie I i II klasy mundurowej ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie.
– Po zakończonej kweście puszki zostały komisyjnie otworzone – mówi Edward Łągwa, prezes stowarzyszenia Renovabis. – Podliczono zebrane pieniądze – łącznie do puszek trafiło 2126,77 zł. Kwotę tę 14 listopada wpłacono do banku na rachunek stowarzyszenia Renovabis – na sześciomiesięczną lokatę z zaznaczeniem, że jest to kwota na odnowę pomnika Tadeusza Kościuszki. Osoby chcące wspomóc ratowanie pomnika T. Kościuszki we Włodawie mogą dokonywać wpłat na rachunek w Banku Spółdzielczym we Włodawie: 44 8042 0006 0550 1847 2000 0010. (red)