Rekordowy rok lubelskich deweloperów

Ponad sześć tysięcy mieszkań oddano do użytkowania w 2015 roku w województwie lubelskim, czyli o blisko 10 procent więcej niż w poprzednich dwunastu miesiącach. Urząd Statystyczny w Lublinie opublikował raport dotyczący budownictwa mieszkaniowego za ubiegły rok.
Na terenie województwa lubelskiego w 2015 r. oddano do użytkowania 6 229 mieszkań (więcej o 9,4% w porównaniu do 2014 roku, najsłabszego w ostatniej pięciolatce), co dało 4,2% udziału w kraju i 10. miejsce wśród województw.
W Lublinie nowych mieszkań powstało 1 836 (29,5% ogółu w województwie). Kozi Gród uplasował się na 9. miejscu wśród miast wojewódzkich. Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w Warszawie (13,3 tys.), Wrocławiu (6,7 tys.) oraz Krakowie (6,5 tys.).
Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przekazanego do eksploatacji w 2015 r. w Lublinie wyniosła 66,3 m2 i była o 2,9 m2 wyższa od średniej dla wszystkich miast wojewódzkich w kraju.
Większy niż średnio w kraju wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w województwie lubelskim w roku 2015 (9,4% wobec 3,2%), spowodowany był głównie zwiększoną aktywnością deweloperów w zakresie inwestycji mieszkaniowych. Oddali oni do użytkowania w tym okresie o ponad 33% mieszkań więcej niż rok wcześniej. Wzrost ilości mieszkań oddanych do użytkowania w grupie inwestorów indywidualnych nie był tak znaczący i wyniósł 3,6%.
Zdecydowaną większość oddanych do użytkowania mieszkań w 2015 roku (97,1%) stanowiły mieszkania wybudowane w nowych budynkach mieszkalnych.
Najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1 tys. ludności oddano do użytkowania w 2015 roku w powiecie lubelskim (5,6), Lublinie (5,4) oraz Białej Podlaskiej (5,3), natomiast najmniej w Chełmie (0,5) oraz powiatach: hrubieszowskim i tomaszowskim (po 1,0). Z kolei największe zmiany wartości tego wskaźnika w stosunku do 2014 roku odnotowano dla Zamościa (więcej o 1,8), Lublina (więcej o 1,5), powiatu świdnickiego (mniej o 1,5) oraz Chełma (mniej o 1,2).
W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców budownictwo mieszkaniowe w Lublinie ze wskaźnikiem 5,4 zajęło 9. miejsce (wzrost w porównaniu do 2014 r. o 5 pozycji).
Najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców oddano do użytkowania w 2015 r. w Rzeszowie (12,9), Wrocławiu (10,5) oraz Gdańsku (9,8) a najmniej w Bydgoszczy (2,6), Opolu (2,7) oraz Szczecinie (2,8).
W tym roku, a także i kolejnym, liczba mieszkań oddanych do użytku w Lublinie i regionie zdecydowanie wzrośnie. Deweloperzy budują na potęgę.
W 2015 roku liczba pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym była większa aż o 38,3% w porównaniu do roku poprzedniego!
KB