Rekrutują do nowego żłobka

Dziś to wciąż jeszcze plac budowy, ale za pół roku będzie to najnowocześniejsza placówka opiekuńcza w Świdniku. Mowa o żłobku, które miasto buduje na działce między ulicami Kopera i Klonową. Ci, którzy chcieliby zapisać do niego dzieci, mają na to czas do końca roku.


Budowa nowego żłobka w Świdniku rozpoczęła się w sierpniu br., a dziś trwają prace związane z wykończeniem wnętrz i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

– Okna i drzwi są już zamontowane. Wykonywane są instalacje: kanalizacyjna, wentylacyjna i elektryczna. Trwają też prace dekarskie i rozpoczęto wykonanie elewacji budynku. Prowadzone są także prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół żłobka – trwa budowa drogi dojazdowej, parkingów oraz chodnika – wylicza Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji i rozwoju.

Koszt inwestycji to ok. 7 mln zł z czego 3,1 mln zł stanowi dotacja, jaką miasto pozyskało z rządowego programu „Maluch Plus”.

Miasto zakłada, że do końca marca przyszłego roku obiekt zostanie ukończony; kolejnym etapem będzie jego wyposażenie i najprawdopodobniej w czerwcu placówka przyjmie maluchy. Ci, którzy chcieliby posyłać tu swoje pociechy mogą już składać dokumenty. Rekrutacja ruszyła z początkiem ubiegłego tygodnia. Wszystkie dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich (zzmswidnik.szkolnastrona.pl) w zakładce „Rekrutacja”. Placówka przyjmie w sumie 120 dzieci.

Pierwszeństwo będą miały dzieci niepełnosprawne, pochodzące z rodzin wielodzietnych, dzieci obojga pracujących lub uczących się w systemie dziennym rodziców, dzieci pracującego bądź uczącego się w systemie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko oraz dzieci rodziców rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie Świdnika. Czas na składanie dokumentów mija 31 grudnia. Ze względu na pandemię ratusz prosi, aby w miarę możliwości wnioski o przyjęcie do żłobka przesyłać drogą elektroniczną. (w)