Relikwie świętego trafiły do Łopiennika

W niedzielę, 16 maja, mieszkańcy gminy Łopiennik Górny przeżywali historyczną chwilę. Do kościoła w Łopienniku trafiły relikwie św. Floriana, ofiarowane przez rodzinę Kliś z Międzybrodzia Żywieckiego, która je odziedziczyła po śp. księdzu kanoniku Michale Kliś.

­­Ks. Michał Kliś zmarł w ubiegłym roku, 11 maja, przeżywszy 63 lata.

– Był kanonikiem Kapituły Kolegialnej przy Bazylice św. Floriana w Krakowie, proboszczem w Łączanach, Miętustwie na Podhalu, w Libiążu, ostatnio kapelanem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, a w latach 1991-1998 wikariuszem w parafii św. Floriana w Krakowie – wylicza Artur Sawa wójt gminy Łopiennik Górny. Wójt zauważa, że Ochotnicza Straż Pożarna z Międzybrodzia Żywieckiego, a w szczególność prezes Robert Kliś, pomógł zainicjować kierunek przekazania relikwii do Łopiennika, gminy posiadającej podpisaną uchwałę intencyjną z gminą Czernichów. – To również dzięki bardzo dobrej współpracy jednostek OSP Międzybrodzie Żywieckie w gminie Czernichów oraz OSP Łopiennik Dolny i OSP Łopiennik Górny, doszło do intencji przekazania, a zarazem wprowadzenia relikwii świętego Floriana – mówi wójt Sawa.

Wprowadzenie relikwii do parafii św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym odbyło się w niedzielę, 16 maja. Uroczystości intronizacyjne rozpoczął przejazd konny z relikwiami spod urzędu gminy pod kościół św. Bartłomieja. Było to bezpośrednie nawiązanie do historii – w ten sam sposób szczątki św. Floriana trafiły do poprzednich miejsc przechowywania – Krakowa i Międzybrodzia. Sama msza intronizacyjna rozpoczęła się w południe. W uroczystościach uczestniczyli m.in. poseł Teresa Hałas, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, przewodniczący rady powiatu Witold Boruczenko, wiceprzewodnicząca rady powiatu Justyna Przysiężniak, przewodniczący komisji finansów, rozwoju gospodarczego, samorządu i etyki rady powiatu w Krasnymstawie Bogusław Domański oraz oczywiście wójt gminy Łopiennik Górny Artur Sawa.

– Jesteśmy dziś uczestnikami wydarzenia znaczącego nie tylko dla ludzi wierzących, lecz dla wszystkich mieszkańców Ziemi Krasnostawskiej – mówił podczas uroczystości starosta Leńczuk. – Oto bowiem od tej pory w jednej z naszych świątyń przechowywane będą relikwie Świętego Floriana. Nie można pominąć oczywiście faktu, że święty ten jest od wieków czczony w Polsce i poza nią jako patron strażaków, a więc tych, którzy wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. Od tej pory jego szczątki będą przechowywane w tej pięknej świątyni, będącej chlubą powiatu.

Witold Boruczenko stwierdził z kolei, że relikwie patrona strażaków udało się pozyskać dzięki życzliwości rodziny Kliś – spadkobierców zmarłego przed rokiem księdza Michała Klisia, który był w posiadaniu potwierdzonych certyfikatem autentyczności szczątków św. Floriana. Niewątpliwie przyczyniły się do tego także wzorowe relacje panujące pomiędzy władzami gminy Łopiennik Górny i gminy partnerskiej w Czernichowie, a także jednostek OSP w Łopienniku Górnym i Międzybrodziu Żywieckim.

Tym samym w kościele pw. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym znajdują się obecnie już trzy relikwie. Pierwsza z nich związana jest z patronem parafii. Drugą jest kropla krwi św. Jana Pawła II. Znajduje się ona w kościelnej kaplicy jego imienia. Teraz dołączyły relikwie św. Floriana.

– W tym miejscu chciałbym wymienić dodatkowe osoby, które w szczególności przyczyniły się do tak braterskich relacji. Byli to wójtowie Adam Kos, Witold Rybak rozpoczynając formalną współpracę, kiedy podpisywali porozumienie we wrześniu 2001 roku, prawie 20 lat temu – zauważa wójt Sawa. – Posiadanie relikwii św. Floriana, relikwii pierwszego stopnia, z kości, jest dla nas wielkim zaszczytem. Teraz będą towarzyszyć strażakom w służbie „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek” – dodaje.

Podczas uroczystości komendant wojewódzki wraz z kapelanem wojewódzkim oraz prezesem OSP z Międzybrodzia Żywieckiego wręczyli medale: Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana dla druha Józefa Sysy oraz Srebrne Krzyże Zasługi Orderu Świętego Floriana dla druha Dariusza Nawrockiego oraz Witolda Boruczenko. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here