Remanent przy kontenerach

Nowe pojemniki na odpady zielone już są, chociaż zmiana ich lokalizacji wywołała sporo emocji. Dodatkowo świdniczanie mogą również korzystać z nowo uruchomionego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Przedstawiciele świdnickiego ratusza jeszcze w minionym roku zapowiadali zmianę lokalizacji dużych kontenerów na odpady zielone. Wnioskowali o to mieszkańcy. Nie oznacza to jednak, że przestawienie pojemników odbyło się bez problemów. W ramach zmian zniknął kontener przy ul. Maczka. – Kilka razy wywoziłem w to miejsce odpady zielone. Kiedy ostatnio przyjechałem, pojemnika już nie było. Nie znalazłem również informacji, gdzie teraz mam odstawiać takie śmieci – mówił pan Janusz, mieszkaniec Świdnika.
Interpelację w tej sprawie zgłosił radny Piotr Karwowski. Na ostatniej sesji temat kontynuował. – Otrzymałem odpowiedź z urzędu w tej sprawie, ale ona jest nie do przyjęcia – mówił radny.
Urzędnicy stwierdzili w niej bowiem, że ze względu na przypadki podrzucania śmieci z innych gmin nie zamierzają ponownie ustawiać kontenera na odpady przy skrzyżowaniu ul. Maczka i Działkowca.
Pojemniki na odpady zielone w nowych miejscach już stoją. Przedstawiciele ratusza zdecydowali, że oprócz nich mieszkańcy będą mieli do dyspozycji również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

– Do tej pory na terenie miasta mogliśmy znaleźć 14 kontenerów zlokalizowanych w 12 różnych miejscach – mówi Andrzej Radek, zastępca burmistrza Świdnika. – Okazało się jednak, że to za mało, dlatego postanowiliśmy utworzyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dzięki temu świdniczanie będą mogli na bieżąco pozbywać się odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także odpadów zielonych.
PSZOK został zlokalizowany przy ul. Krępieckiej 18. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby zameldowane na terenie Świdnika. – Odpady odbierane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 16 oraz w soboty w godz. od 8 do 13 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) – wyjaśnia Łukasz Reszka z Urzędu Miasta Świdnik. (kal)