Rencisto! Dorabiaj, ale…

… nie za dużo. W przeciwnym wypadku stracisz rentę! – słyszymy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta socjalna przysługuje pełnoletnim osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy z powodu schorzeń powstałych jeszcze w młodości, w czasie nauki. Pobieranie renty socjalnej nie oznacza jednak zakazu pracy. Jak się okazuje, w Polsce dorabia co dziewiąty rencista.

– Trzeba jednak pamiętać, że dodatkowe przychody mają wpływ na wypłatę renty. Chodzi m.in. o: wynagrodzenia, przychody z działalności gospodarczej, pobrane zasiłki, czy przychody z najmu i dzierżawy – wylicza Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim i dodaje: – Jeśli łączny przychód w miesiącu przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego, to renta socjalna za ten miesiąc nie przysługuje.

Obecnie kwota graniczna wynosi 3 164,80 zł brutto miesięcznie. Ale zmienia się ona co kwartał: 1 grudnia, 1 marca, 1 czerwca i 1 września. – Każdy z rencistów ma obowiązek przypilnować, czy nadal mieści się w aktualnym limicie i na bieżąco powiadamiać ZUS o tym, że go przekracza – dodaje M. Korba.

Szczegółowe informacje o tym, jakie przychody mogą zawiesić wypłatę renty socjalnej oraz o aktualnym limicie, znajdują się na www.zus.pl. (mg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here