Rewitalizacja dzięki kopalni

Nie tylko gmina i miasto Siedliszcze może zyskać na budowie kopalni węgla przez australijską spółkę PD Co. Władze sąsiedniego Rejowca Fabrycznego, w którym planowany jest zakład przeróbki i wzbogacania węgla, podpisały list intencyjny o współpracy przy opracowaniu programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.

PD Co nie ustaje w zamierzeniach budowy kopalni w Kuliku pod Siedliszczem. A przy okazji podejmuje się innych przedsięwzięć i współpracuje z lokalnymi samorządami. Przed kilkoma dniami szefowie spółki Benjamin Stoikovich i Artur Kluczny podpisali z burmistrzem miasta Stanisławem Bodysem oraz przewodniczącym Rady Gminy Robertem Szwedem list intencyjny.
– Projekt budowy kopalni Jan Karski to wielka szansa dla rejonu chełmskiego na aktywizację gospodarczą i tysiące nowych miejsc pracy. Wszyscy powinniśmy ją wspierać. To również szansa dla Lubelszczyzny. Na tym projekcie skorzystają nasi mieszkańcy oraz samorządy miast i gmin. To także szansa dla Rejowca Fabrycznego, gdzie mamy atrakcyjne tereny przemysłowe i gdzie potrzebna jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych wskutek zaniechanej działalności gospodarczej – mówi Stanisław Bodys, burmistrz miasta Rejowiec Fabryczny.
Obie strony wyraziły gotowość współpracy przy projekcie „Opracowywanie programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny”. Program rewitalizacji obejmie zdegradowane tereny należące do miasta Rejowiec Fabryczny, w tym część wyrobiska margla wraz z przylegającymi terenami poprzemysłowymi. Zespół ekspertów będzie pracował nad określeniem kierunków rewitalizacji, jak na przykład sport i rekreacja, leśnictwo czy usługi i mieszkalnictwo.
W skład zespołu wejdą między innymi eksperci PD Co, mający duże doświadczenie w zakresie ochrony środowiska, geologii i rozwiązań technicznych. Program rewitalizacji będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Władze miasta chcą zagospodarować część rejowieckiego wyrobiska z użyciem bezpiecznego wykorzystania do celów rewitalizacyjnych skały płonnej uzyskanej w efekcie działalności górniczej oraz planowanej przez Prairie budowy zakładu przeróbczego.
– Zakładamy, że cały program pozwoli nie tylko na wypracowanie jak najlepszych rozwiązań rewitalizacyjnych, ale i na stworzenie dodatkowych kilkudziesięciu nowych miejsc pracy w związku z inwestycją Prairie. Dobre relacje z lokalną społecznością są dla nas priorytetem. Nasza kopalnia Jan Karski będzie przecież funkcjonować w rejonie przez wiele lat – powiedział Benjamin Stoikovich, prezes PD Co.
Celem programu jest ożywienie i optymalne wykorzystanie zdegradowanych obszarów przy ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. Rewitalizacja ma charakter wieloletni i kompleksowy, obejmując zagadnienia społeczne, przyrodnicze, planistyczne i architektoniczne.
– Program rewitalizacji stworzy korzystne warunki do ożywienia terenów zdegradowanych. Zakładamy istotną poprawę jakości środowiska oraz życia mieszkańców przyczyniając się do praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju – stwierdził Witold Woloszyn, manager ds. środowiskowych w PD Co. – Projekt obejmuje zabezpieczenie kredowego poziomu wodonośnego, który wykorzystywany jest do zaopatrzenia mieszkańców Rejowca Fabrycznego w wodę pitną. Ponadto odtworzona zostanie pierwotna konfiguracja terenu, a rewitalizowany obszar zyska szereg nowych funkcji sprzyjających rozwojowi miasta.
Wkrótce Miasto Rejowiec Fabryczny i PD Co rozpoczną prace nad planem zagospodarowania wyrobiska i terenów przyległych zgodnie z wytycznymi programu rewitalizacji. (bf)