Rewitalizacja linii kolejowej – konsultacje

Poddano do konsultacji społecznych studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pn. Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego we Włodawie. Uwagi można zgłaszać do 25 września.

Studium planistyczno-prognostyczne realizuje Firma Databout sp. z o.o. z Warszawy na zlecenie Województwa Lubelskiego. Firma przygotowała trzy warianty trasy kolejowej do Włodawy. Pierwszy i trzeci wariant zakłada końcową stację niedaleko ronda przy trasie krajowej nr 82 Włodawa – Lublin. Natomiast drugi przy zbiorniku Okopiec przy drodze woj. nr 816 Włodawa – Orchówek. Dwa warianty (drugi i trzeci) biegną pomiędzy jeziorami Białe – Glinki. Wariant pierwszy zakłada przebieg przez Orchówek bezpośrednio po zachodniej stronie.

Mieszkańcy chcący wziąć udział w konsultacjach proszeni są o zapoznanie się z materiałami prezentującymi projekt, a następnie wypełnienie ankiety w formie online bądź w stacjonarnie w formie papierowej. Ankieta przygotowana jest w sposób umożliwiający łatwe uzupełnienie, nawet przez osoby z niewielkim doświadczeniem w pracy z komputerem, tym samym nie wymaga od osoby udzielającej odpowiedzi specjalistycznych narzędzi – jedynie przeglądarki internetowej. Ankiety on-line można wypełniać na komputerach stacjonarnych i laptopach, a także na urządzeniach mobilnych.

Wynikiem konsultacji będą m.in.: uwzględnienie potrzeb mieszkańców i interesariuszy w przygotowywanym studium, wykrycie i uwzględnienie przeszkód w realizacji, zebranie informacji do innych analiz oraz poznanie i uwzględnienie opinii o zaprezentowanym materiale dotyczącym projektu.

Konsultacje będą prowadzone 10 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej gminy – tj. do 25 września br.

* Link do wypełnienia ankiety w formie online:

https://forms.gle/VWCKy6MGvG2HeLXT6

* Link [2] do materiałów:

https://drive.google.com/drive/folders/1oT6dcj6pdz4QC1MZ0IiUmI-FvIfCsR5o?usp=sharing