Rezerwa na fuszerkę

31 marca swoją rezerwę celową podzieliła rada dzielnicy Za Cukrownią.
Główny wydatek to wykonanie chodnika na ulicy Radzikowskiej. – Koszt ustaliliśmy na 59 tysięcy złotych. Kończymy tym samym rozpoczęte wcześniej zadanie – mówi Lidia Kasprzak-Chachaj, przewodnicząca rady dzielnicy Za Cukrownią. Kolejne 40 tysięcy złotych rada przeznaczyła na naprawę utwardzenia ulicy Dzierżawnej. Wykonana przed rokiem nawierzchnia z destruktu już jest mocno nierówna prace i fuszerka drogowców wymaga poprawki.
Po 10 tysięcy zł trafi do dwóch miejscowych szkół podstawowych: SP 20 przy al. Piłsudskiego i SP nr 17 przy ul. Krochmalnej. – Po 7 tysięcy zł przeznaczyliśmy na tablice multimedialne dla szkół, po 3 tys. zł na organizację festynów z okazji Dnia Dziecka – uściśla Lidia Kasprzak-Chachaj. Pozostałe środki posłużą jako rezerwa, na nieprzewidziane zadania. BCH