Rezonans jako rzeźba nowoczesna

Nowoczesny rezonans magnetyczny za blisko 4,5 mln zł stoi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Wyszyńskiego w Lublinie praktycznie niewykorzystany. Kolejki pacjentów rosną, ale nie ma kontraktów, a że NFZ ma być rozwiązane, więc kogo obchodzi jakieś tam urządzenie.
Złośliwi śmieją się, że kupiono najdroższy stolik pod kwiaty. A kolejki na badania rezonansem magnetycznym są gigantyczne. Chociaż realizuje je siedem lubelskich placówek, to pierwszy wolny termin wizyty przypada dopiero 11 lipca w szpitalu MSW (w kolejce przed nami jest tam 1895 osób!)
W pozostałych szpitalach jest jeszcze gorzej. Na rezonans w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej czeka się średnio aż 230 dni, w SPSK nr 4 w kolejce zapisanych jest 1787 pacjentów, zaś wszystkich bije 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z najbliższym wolnym terminem przypadającym na 14 grudnia 2017 roku. Czy w tej sytuacji nie należałoby zrobić wszystkiego, by liczba punktów realizujących badania finansowe ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia rosła, zwłaszcza, gdy odpowiedni sprzęt jest już kupiony, czeka w gotowości i tylko pokrywa się kurzem?
NFZ jak zwykle, zamiast widzieć dziurawe koło, upiera się, że „przecież trzy pozostałe są dobre!”. – Pacjenci z województwa lubelskiego mają zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych badań rezonansu magnetycznego. Tutejszy Oddział w latach 2015-2017 na badania rezonansu magnetycznego w warunkach ambulatoryjnych przeznaczył w 2015 r. 14 mln 775 tys. zł, w 2016 r. – 15 mln 917 tys. zł, w I półroczu 2017 r. – 8 mln 175 tys. zł. W całym 2017 r. zaplanowano kwotę 16 mln 510 tys. zł. Od 2015 roku do chwili obecnej nastąpił wzrost środków finansowych, jakie Lubelski OW NFZ przeznacza na omawiane świadczenia, o kwotę 1mln 734 tys. zł (wzrost na przełomie lat o 11 proc.) – wylicza rzeczniczka LOW NFZ, Małgorzata Bartoszek.
Konkursy na święty nigdy
Co z rezonansem z al. Kraśnickiej, na używanie którego dyrekcja znajdującej się tam placówki chciała podpisać umowę z NFZ? – Do Lubelskiego OW NFZ wpłynął wniosek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie o zawarcie umowy na realizację świadczeń w zakresie rezonansu magnetycznego w warunkach ambulatoryjnych. Jednak zawarcie umowy jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia postępowania konkursowego – zastrzega rzeczniczka Bartoszek. Jak podkreśla, obecnie „trwają uzgodnienia terminów ogłoszenia nowych konkursów ofert w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. Większość z nich zostanie ogłoszona w I i II kwartale br.”, czyli najprawdopodobniej rozstrzygnięć możemy spodziewać się dopiero w drugim półrocze 2017 roku.
Dyrektor SPZOZ im. Wyszyńskiego nie chciał komentować sytuacji, zapewne nie chcąc zadrażniać relacji z NFZ). Nie odpowiedział także na przesłane przez naszą redakcję pytania o dalsze działania w celu zapewnienia finansowania i pełnego wykorzystania drogiego i jakże potrzebnego sprzętu.TAK