Rezygnacja przed awansem?

Niespełna dwa tygodnie po pierwszej sesji Rady Powiatu Chełmskiego z funkcji członka zarządu rezygnuje Damian Wierak z PiS. Mówi się, że ma objąć dyrektorskie stanowisko w Lubelskim Zarządzie Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.

21 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Chełmskiego, podczas której koalicjanci z PSL i PiS podzielili stanowiska w radzie i zarządzie. Nieetatowym członkiem zarządu, obok Grażyny Szykuły i Doroty Łosiewicz (obie z PSL) został wybrany wówczas Damian Wierak z PiS.

W czwartek zrezygnował jednak z funkcji. Wierak, który pracuje w Lubelskim Zarządzie Obsługi Przejść Granicznych (jest kierownikiem przejścia granicznego w Dorohusku), mówi, że nie chce, by nowe obowiązki i konieczność dojazdów na posiedzenia zarządu powiatu kolidowały z jego pracą. Ale zanim radny zrezygnował z nowej funkcji, rozeszła się pogłoska, że ma awansować w LZOPG i nowe stanowisko koliduje z funkcją członka zarządu, pomimo iż jest ono nieetatowe. Wieść niesie, że radny może zostać wice- lub nawet dyrektorem Przejść. Zdzisław Szwed, który był dyrektorem, po wyborach samorządowych został członkiem zarządu województwa lubelskiego.

– Żadnej propozycji nie dostałem i nawet nie słyszałem takiej informacji na swój temat – mówi radny. – W tej chwili Przejściami kieruje pan Waldemar Madej a ja pracuję na swoim stanowisku i staram się wywiązywać ze swoich obowiązków.

Madej został wicedyrektorem LZOPG we wrześniu 2016 roku. Wcześniej był kierownikiem chełmskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Niewykluczone, że to on zajmie miejsce po Z. Szwedzie a wtedy Wierak zostanie jego zastępcą. Z kolei miejsce D. Wieraka w zarządzie powiatu ma prawdopodobnie objąć radny Bogusław Kudyba. (bf)