Robią drogę z Rudnika do Chorupnika

Utrudnienia na drodze z Rudnika do Chorupnika. Od kilku tygodni powiat krasnostawski przebudowuje blisko 6-kilometrowy odcinek. Całkowita wartość prac to prawie 12,2 mln zł. To kolejna inwestycja na terenie gmin Gorzków i Rudnik. Droga będzie gotowa w przyszłym roku.

Powiat krasnostawski jest w trakcie realizacji inwestycji drogowej z Rudnika do Chorupnika. Na długości blisko 6 km będzie nowy asfalt. To kontynuacja wykonanej w 2018 roku przez powiat przebudowy ponad 4-kilometrowego odcinka z Mościsk do Rudnika.

Powiat na to zadanie dostał pieniądze z Rządowego Programu Polski Ład. Całkowita wartość inwestycji to 12 165 853 zł. Finansowy udział starostwa wynosi ok. 305 tys. zł, gminy Gorzków – blisko 170 tys. zł, zaś gminy Rudnik – prawie 140 tys. zł.

W ramach inwestycji drogowcy poszerzą jezdnię do szerokości sześciu metrów, wykonają umocnione kruszywem pobocze, a ponadto od drogi wojewódzkiej nr 842 w Chorupniku na odcinku około 500 metrów (obszar zabudowany) wybudują chodnik i zatokę autobusową. Roboty budowlane obejmują również przebudowę zjazdów, wykonanie oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, wykonanie oznakowania poziomego i wymianę pionowego, a także odtworzenie rowów przydrożnych oraz przebudowę istniejących przepustów pod drogą powiatową.

– Prace przebiegają zgodnie z planem, wykonano poszerzenie drogi oraz położona została nowa nawierzchnia bitumiczna. Resztę robót zrealizujemy w przyszłym roku – wyjaśnia Marek Nowosadzki, wicestarosta powiatu krasnostawskiego. (s)