Robili na czarno

Funkcjonariusze straży granicznej z placówki w Dorohusku podsumowali kontrole prowadzone od drugiej połowy ub. roku.

– W ich trakcie skontrolowano cudzoziemców pochodzących z takich państw jak Ukraina, Białoruś oraz Gruzja. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono nielegalne powierzanie wykonywania pracy wobec 201 cudzoziemców oraz nielegalne wykonywanie pracy przez 192 cudzoziemców – mówi por. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału SG.

Cudzoziemcy, głównie Ukraińcy, pracowali w Chełmie i na terenie powiatu chełmskiego na czarno (bez żadnej umowy), bez zezwoleń lub w warunkach niezgodnych z posiadanym zezwoleniem, przeważnie w branży budowlanej, rolnictwie, przy pracach sezonowych, zaś kobiety jako opiekunki dla dzieci.

– Cudzoziemcy muszą się liczyć z konsekwencjami w postaci mandatów lub skierowaniem do sądu wniosków o ich ukaranie. Wobec obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji zostanie również wszczęte postępowanie o zobowiązanie ich do powrotu – tłumaczy por. Sienicki.

Na tym jednak nie koniec, bo postępowanie w sprawach o wykroczenie zostało wszczęte wobec pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali obcokrajowców. (pc)