Roboty wśród pacjentów

Prezentacja robotów w rektoracie UM w Lublinie

Powstał już robot, który jest towarzyszem osób z zanikami pamięci. Istnieje też taki, który potrafi wykonać badanie USG pacjenta, wykonując na odległość polecenia lekarza. Specjaliści zajmują się już nawet psychologicznymi aspektami relacji człowiek – robot.


O rozwoju robotyki rozmawiali lubelscy inżynierowie i lekarze. Dzięki ich współpracy w ramach grantów i naukowych projektów mamy się czym pochwalić. Okazją do dyskusji o przyszłości „inteligentnych maszyn” był Europejski Tydzień Robotyki, połączony z wystawą robotów (24 – 25 listopada) w budynku rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Na wystawie prezentowano roboty lubelskiej firmy ACREA, która jest znana w całej Europie.
– Szefem ACREA i ojcem myśli technologicznej jest inżynier Bartłomiej Stańczyk. To właśnie on wszystko wymyślił ze swoimi pracownikami. My, lekarze współpracujący z inżynierami, widzimy, że wymaga to pasji i trochę zwariowania na tym punkcie. Ale współpracując, można wymyślić cuda. Roboty na tej wystawie są tego dowodem – od myśli poprzez realizacje, i zdobywanie funduszy oraz zarażenie innych swoim hobby. Myślę, że jest to przyszłością – twierdzi lek. Katarzyna Grabowska-Aleksandrowicz.
Jedną z zaprezentowanych na wystawie maszyn był robot wykonujący USG na odległość. Lekarz steruje urządzeniem zdalnie. Maszyna jest wyposażona w kamery i sensory, które pozwalają lekarzowi na dokładne przeprowadzenie badania. Innym prezentowanym urządzeniem był robot – asystent, który pomaga choremu w poruszaniu się i najprostszych, codziennych czynnościach, przypomina o posiłkach, lekach, utrzymywaniu kontaktu z najbliższymi itp. Obecnie trwa faza jego testów, które są przeprowadzane w lubelskiej Klinice Neurologii oraz w Barcelonie, gdzie jeden z takich robotów już współpracuje z chorymi i dzięki ich sugestiom jest ulepszany, by w przyszłości trafi na światowy rynek.
Podczas ETR mówiono o wielkich szansach związanych z wprowadzaniem robotów do medycyny, ale wspominano też o zagrożeniach wynikających choćby z antropomorficznego traktowania robotów (przypisywania im cech ludzkich).
Joanna Niecko