Rocznica wybuchu II wojny światowej

(1 września) Uroczystości 78. rocznicy wybuchy II wojny światowej rozpoczęły się mszą św. w bazylice NNMP. Następnie złożono kwiaty przy Mauzoleum Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego oraz przy tablicy pamiątkowej Cmentarza Wojennego. Obchody zakończyły się pod Pomnikiem Armii Krajowej w Parku Miejskim. (sr)