W rocznicę niemieckiej napaści na Polskę

Jak co roku 1 września, w Krasnymstawie zorganizowano uroczyste obchody kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Świętowano już 78. rocznicę tego wydarzenia, które bolesnym piętnem odcisnęło się na polskim narodzie. O godzinie 13.00 w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego odprawiona została msza święta w intencji ofiar II wojny światowej. W uroczystościach rocznicowych udział wzięli przedstawiciele samorządu, związków kombatanckich, jednostek oświatowych miasta i powiatu, ale i lokalni przedsiębiorcy i zainteresowani Krasnegostawu. Przed nabożeństwem odbył się koncert okolicznościowy przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie. Po mszy uczestnicy obchodów złożyli wieńce i wiązanki w ogrodzie św. Jana Pawła II oraz na cmentarzu parafialnym pod pomnikiem w kwaterze wojskowej. (k)