Rodzinny piknik dla Vanesski

Mieszkańcy Rejowca nie są obojętni na los swoich sąsiadów. Pokazali to w minioną niedzielę tłumnie biorąc udział w pikniku rodzinnym, zorganizowanym dla 5-letniej, chorej na białaczkę Vanesski.

 

W organizację charytatywnego pikniku zaangażowali się rodzice rówieśników Vanesski, pomogły władze gminy Rejowiec, Gminny Ośrodek Kultury a także lokalne grupy, przedsiębiorcy, wojsko i straż pożarna. Wszyscy gotowi byli bezinteresownie wesprzeć chorą dziewczynkę. Dochód z loterii, kiermaszu i sprzedaży lokalnych produktów przeznaczony został na leczenie dziewczynki. (reb)