Rondo złapało opóźnienie

Rondo u zbiegu ulic Sokołowskiego i Lubelskiej w Krasnymstawie nie będzie gotowe do końca marca. Inwestycja przedłuży się co najmniej o pół roku i będzie sporo droższa niż zakładano.

Pod koniec maja 2020 r. do Krasnegostawu przyjechali m.in.: wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Teresa Hałas, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosław Czech.

Wszyscy podpisali się pod obietnicą wybudowania ronda u zbiegu ulic Sokołowskiego i Lubelskiej. W tym niezwykle newralgicznym miejscu, gdzie wylotówka z Krasnegostawu na Zamość krzyżuje się drogą krajową nr 17, często tworzą się korki i dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Zapowiedź budowy ronda ucieszyła więc mieszkańców i kierowców. Przygotowanie dokumentacji i procedury przetargowe zajęły Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dwa lata. Inwestycja ruszyła ostatecznie w sierpniu 2022 r. i miała być gotowa do końca marca 2023 r. Tymczasem gołym okien widać, że do zakończenia prac jeszcze daleko. GDDKiA przyznaje, że jest poślizg.

– W trakcie prac budowlanych pracownicy firmy wykonawczej natrafili na elementy sieci wodociągowej i elektroenergetycznej, która nie była wcześniej zinwentaryzowana na mapach – wymienia pierwszą z przyczyn opóźnienia Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie. – Znacznie podwyższył się również poziom wód gruntowych w stosunku do etapu opracowywania dokumentacji projektowej, co skutkuje koniecznością wykonania dodatkowych prac, których ze względu na reżimy technologiczne i jakościowe nie można było przeprowadzić zimą. Planujemy, że wykonawca zakończy wszystkie prace do końca trzeciego kwartału tego roku – zapowiada rzecznik.

Dziś nie wiadomo, w jaki sposób zmiany w inwestycji wpłyną na koszt prac.

– Obecnie jesteśmy na etapie procedowania zmian do projektu, sporządzenia aneksu do umowy oraz wprowadzania technologii zamiennych. Ostateczne koszty poznamy za jakiś czas – komentuje Minkiewicz. Początkowo zakładano, że nowe rondo będzie kosztować ok. 11,3 mln zł. (kg)