Róża Zamoyska patronką szkoły

Podczas uroczystości z okazji 100-lecia szkolnictwa w Różance, które odbędą się 11 czerwca, miejscowa Szkoła Podstawowa otrzyma imię Róży Zamoyskiej. Uchwałę w sprawie nadania imienia placówce przyjęła Rada Gminy Włodawa.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały RG wybór kandydata nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami i po uwzględnieniu w głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły. Najwięcej głosów otrzymała kandydatura Róży Marii hr. Zamoyskiej herbu Jelita (1862-1952) – postaci, która swoim życiem udowodniła, że bliskie są jej sprawy społeczne, a szczególnie te dotyczące dzieci. Wybór patrona związany jest też ściśle z historią miejscowości, a także z przypadającym na ten rok 100-leciem istnienia szkolnictwa w Różance. Róża Maria w 1883 roku wyszła za mąż za Augusta Adama Zamoyskiego. Od tej pory jej domem stała się Różanka, gdzie zapamiętano ją jako osobę charakteryzującą się łagodnością, przystępnością i życzliwym podejściem do ludzi. W znajdującej się pod zaborem rosyjskim Różance wspierała ochronkę, w której potajemnie uczono języka polskiego. Uczestniczyła też w działalności Polskiej Macierzy Szkolnej, która promowała polskie szkolnictwo w okresie rusyfikacji. Opiekowała się dziećmi w ochronce, gdzie nie wahała się nieść pomocy tym najmniejszym, najbardziej potrzebującym – nazywano ją „opiekunką wiejskiej dziatwy”. (ad)

News will be here