Rozbudowa kolektora niezagrożona

Na ostatniej sesji Rada Miasta Świdnik wyraziła zgodę na zdjęcie 400 tys. zł zapisanych w budżecie na rozbudowę systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych. Urzędnicy tłumaczą, że pieniądze te są potrzebne na inwestycje, których realizacja już rusza i zapewniają, że plany rozbudowy kolektora deszczowego są aktualne.
Na ostatniej sesji radni miasta pozytywnie zaopiniowali przedłożony przez Pegimek plan rozwoju na lata 2017-19. Zakłada on budowę nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych i modernizację już istniejących. Z początkiem marca ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Sosnowej, Rubinowej i Widokowej. Wykonuje je firma Stolmex z Zamościa. Wartość robót oszacowano na ok. 240 tys. zł. Położono już ok. 435 m sieci na ul. Rubinowej oraz rozpoczęto roboty na ul. Sosnowej. Po zakończeniu prac na tej ulicy, pozostanie do wykonania odcinek sieci na ul. Widokowej. Przewidywana data zakończenia prac to koniec kwietnia. Na ostatniej sesji radni wyrazili też zgodę, na wycofanie 400 tys. zł przeznaczonych na rozbudowę systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych. Ale – jak zapewniają urzędnicy – nie oznacza to, że któraś z zaplanowanych wcześniej w tym zakresie inwestycji nie zostanie wykonana.
– Te pieniądze zostały przesunięte na pilniejsze inwestycje – tłumaczy Michał Piotrowicz, wiceburmistrz Świdnika. – Pilniejsze w tym sensie, że już rozpoczyna się ich realizacja – chodzi m.in. o inwestycje zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, korty tenisowe czy „Zielone LOF-y”. Nie oznacza to, że z czegoś rezygnujemy. Jeśli chodzi o kolektor, to jest to zadanie zaplanowane na drugą połowę roku. (w)