Rozesłanie z nowym duszpasterzem

Podczas uroczystego nabożeństwa z udziałem abp. Stanisława Budzika oficjalnie wprowadzono ks. Jacka Lewickiego na urząd proboszcza Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie. Zastąpił on ks. kan. Józefa Piłata, który proboszczem tej parafii był 21 lat.

Kościół pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie to absolutna perełka architektoniczna. Świątynia powstała w latach 1753-1763 i należy do najpiękniejszych budowli zabytkowych wschodniej Polski. Wśród fundatorów znaleźli się hetman polny koronny Wacław Rzewuski (siedzibę miał w pałacu w Sielcu w gminie Leśniowice) oraz Andrzej i Marianna z Radzymińskich Wolscy. Projekt świątyni stworzył Paweł Fontana.

Chełmski kościół należy do jego najwspanialszych dzieł. Na wystrój wnętrza składają się rzeźby i elementy drewniane autorstwa Michała Filewicza, obrazy Szymona Czechowicza oraz polichromia Józefa Mayera, nadwornego malarza króla Polski Augusta III. Parafia pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie skupia wielu wiernych, a na nabożeństwa w największe katolickie święta od lat zjeżdżają tu mieszkańcy z całego powiatu chełmskiego i regionu.

O zmianach personalnych w parafiach Archidiecezji Lubelskiej jej przedstawiciele informowali pod koniec czerwca br. Zmiany te dotyczyły m.in. odejścia na emeryturę siedmiu kapłanów z terenu archidiecezji. Zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie i przeniesiony w stan emerytalny został m.in. ks. kan. Józef Piłat. 25 lipca br. w parafii tej podczas uroczystego nabożeństwa z udziałem abp. Stanisława Budzika wprowadzono ks. Jacka Lewickiego na urząd proboszcza. Przed ewangelią odczytaną przez nowego proboszcza wierni podziwiali występ chóru parafialnego.

Ks. kan. Jacek Lewicki wcześniej pełnił funkcję duszpasterza i wykładowcy PWSZ w Chełmie. (mo, fot. Parafia pw. Rozesłania św Apostołów Chełm)

W powiecie chełmskim, oprócz ks. J. Piłata przeniesiono jeszcze w stan emerytalny ks. kan. Stanisława Kopronia, dotychczasowego proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Korybutowej. Zastąpił go ks. Krzysztof Szymański. Inne zmiany w parafiach powiatu chełmskiego: ks. kan. Andrzej Majchrzak – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmie – na urząd proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, ks. kan. Krzysztof Maksymowicz – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Wysokiem – na urząd proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmie, ks. mgr Patryk Kułaga – mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie, ks. mgr Damazy Soja – mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie, ks. mgr Jerzy Czępiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim – na urząd wikariusza parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem, ks. Piotr Kanak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie, ks. Wojciech Komosa – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Częstochowskiej w Siedliszczu, ks. Tomasz Milo – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem – na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy, ks. Tomasz Musiej – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Anny w Lubartowie, ks. Kamil Pszenniak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Częstochowskiej w Siedliszczu – na urząd wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej.